Kasvukonsultoinnilla tuloksiin

Mitä?

 • Palvelun tavoitteena tukea yritystä tavoitteissaan niin, että sille syntyy kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma sekä selkeä ymmärrys markkinoista ja asiakkaista.
 • Pohjana analyysi, jossa määritelty yrityksen tila, tavoitteet ja kehittämiskohteet ja priorisoitu tärkeimmät kehitysasiat suunnitelmaan. Keskeistä on määritellä oikeat työkalut, metodit ja toimintatavat tarpeen mukaiseen käyttöön.
 • Kasvun Johtaminen toimii erinomaisena pohjana myös laajemmalle kehittämistä tukevalle innovaatiorahoituksen hakemiselle

Kenelle?

 • Yrityksille, joilla on edellytykset sekä vahva halu ja motivaatio kehittää ja kehittyä
 • Yrityksille, jotka tavoittelevat positiivista, näkyvää muutosta yritykseen
 • Kasvuedellytysten kehittämisellä luodaan mahdollisuudet menestyksekkääseen ja kannattavaan liiketoimintaan

Miten?

 • Arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä tähän liittyvään riskienhallintaan
 • Määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut sekä asema markkinoilla
 • Suunnitellaan, miten kasvutavoitteisiin päästään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti sekä tuetaan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • Tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
 • Autetaan yritystä keskittämään resurssinsa oikeisiin asioihin ja sen jälkeen toteuttaa asiat oikein
 • Kasvun Johtaminen- ohjelmaa tukevana toimintana on laadittu asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä kyselyjä, joiden pohjalta on määritelty ja dokumentoitu toimenkuvia, vastuu/varahenkilöjärjestelmiä, osaamis- ja koulutustarvetta, rekrytointisuunnitelmia sekä kehitetty motivoivia palkitsemisjärjestelmiä

Kesto

 • 3-7 päivää

Hinta

 • 300 € /pvä ELY:n subventoimana, ovh.1200 € /pvä, alv 0%.