Lähtölaukaus tuloksiin ®

Mitä?

 • Yritysjohdon tukena vision ja strategisten päätösten toteuttamisessa sekä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisesä
 • Yrityksen kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen tavoitetilan (Missio, Visio, Tahtotila 2-3 vuoden kuluessa, taloudelliset tavoitteet, asiakkuustavoitteet, sisäiset tavoitteet, henkilöstötavoitteet), yhteenveto yrityksen nykytilanteesta (strateginen ja operatiivinen tarkastelu), NABC, palvelut/tuotteet, asiakkaat, markkinointi ja myynti, kilpailijat, talous, tietojärjestelmät, johtaminen/osaaminen, henkilöstö ja esimiestyö, verkostoyhteistyö, SWOT suhteessa kehittämistavoitteeseen, kehittämistarpeet, niiden perustelut ja priorisointi sekä suunnitelma toimenpiteistä.

Kenelle?

PK-yrityksille:

 • joilla ei ole lainkaan strategiaa
 • joilla omasta mielestään on strategia, mutta joilla ei sitä todellisuudessa ole
 • joilla on strategia, mutta se on joko riittämätön tai väärä menestyksen saavuttamiseksi
 • joissa on pystytty luomaan kilpailukykyinen strategia, mutta sitä ei ole pystytty viemään käytäntöön
 • joissa on kilpailukykyinen strategia, joka on tuonut menestystä, mutta strategian uudistaminen ei tapahdu ajoissa

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän/yritysjohdon vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu Kasvu-asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi

Kesto

 • 1-2 pvä (2 pvä: Merkittävä kasvutavoite olemassa)

Hinta

 • analyysi/kehittämissuunnitelma 2 pvä a`220 € /pvä, ovh. 1100 € / pvä, alv 0 %

Tavoitteena

 • Edellytysten luominen yrityksen menestyksekkäälle liiketoiminnalle
 • Kirjallisen kehittämissuunnitelman laatiminen yrityksen tuloksellisen toiminnan tueksi
 • Auttaa yritystä keskittämään resurssit oikeiden asioiden tekemiseen oikealla tavalla