Liiketoimintasuunnitelmalla tuloksiin

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän/yritysjohdon vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Luodaan edellytykset yrityksen menestyksekkäälle ja kannattavalle liiketoiminnalle
 • Laaditaan kirjallinen liiketoimintasuunnitelma yrityksen tuloksellisen toiminnan tueksi
 • Autetaan yritystä keskittämään resurssit oikeiden asioiden tekemiseen oikealla tavalla

Referenssejä toimialoista, joihin strategioita on laadittu

 • Isännöintiala
 • Bitumikattojen asennus- ja vedeneristystyöt
 • Laatoitus- ja kylpyhuoneurakointi
 • Märkätilojen valvonta
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Viestintälaitteiden tukkukauppa
 • Siivousvälinevaunujen valmistus ja uusi innovaatio kotituotesektorillev
 • Elektroniikkakomponenttien tukkukauppa
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • Bioteknologialan yritysv
 • Suoramyyntiä harjoittava yritys
 • Useita It-palvelutaloja
 • Alkoholin valmistustoimintaa harjoittava yritys
 • Tapahtumatuotantoa harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Lääketieteellisiä laserlaitteita valmistava yritys
 • Mainostoimisto- ja viestintäala
 • Sähkötukkuja / teknistä tukkukauppaa harjoittavia yrityksiä
 • Vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä