Muutosjohtamisella tuloksiin (SF6®CONCEPT)

Mitä

  • Johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämishankkeet ovat tyypillisesti johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia muutoksia työ,- organisaatio- ja johtamiskäytännöissä.
  • Kehittämisen kohteina ovat: työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, henkilöstön osallistava kehittämis- ja innovaatiotoiminta, esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät.

Kenelle?

  • Yrityksille, jotka haluavat tulosten johtavan mitattavissa olevaan parannukseen tuottavuudesssa, tuloksellisuudessa sekä työelämän laadussa.

Miten?

  • Hankkeet toteutetaan johdon, henkilöstön ja asiantuntijan vuorovaikutteisena työskentelynä. Ulkopuolinen asiantuntija vastaa projektin aikaisesta dokumentoinnista, ohjaus/ projektiryhmä -työskentelystä sekä projektin valmisteluun ja raportointiin liittyvistä toimenpiteistä.
  • Arvoverkko Oy:n muutosjohtamisen toimintamallia hyödyntämällä vrt. SF6 CONCEPT
  • Organisaation strategia sekä tulos- ja kehitystavoitteet muunnetaan käytännön toiminnaksi. Seurauksena on tavoitteisiin sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö.
  • SF6 Conceptin avulla selkeytetään yhtenäinen toimenpiteiden johtamis- ja ohjausjärjestelmä ja varmistetaan henkilöstön sitoutuminen tuloksen tekemiseen.

Case-esimerkki

  • REALCO: LIIKETTÄ ISÄNNÖINTIIN – Uusi asiakaskeskeinen palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismalli
  • Q-Park Finland: Aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen vauhditti kasvua
  • Lue lisää aiheesta: www.tekes.fi/ -sivustolta