Analysis / starting point for results

Content

 • From the analysis service, you get an overview of the current state of your business and a clear development plan. The service is intended for SMEs who want to develop their activities systematically. To implement the development plan from analysis, you will be instructed in the necessary development measures; for further consulting and other services such as Financial Services (Business Finland, Finnvera etx.)
 • The company's development plan includes the company's target status (Mission, Vision, Standards within 2-3 years, Financial Objectives, Customer Goals, Internal Goals, Personnel Goals), a summary of the company's current situation (strategic and operational review), NABC, services / products, customers, marketing and sales, competitors, economy, information systems, leadership / competence, personnel and managerial work, networking, SWOT in relation to the development goal, development needs, their justification and prioritization, and a plan of measures.

For whom?

Small & Medium Business:

 • who have no strategy at all
 • who, in their own opinion, have a strategy but who do not actually have it
 • who have a strategy, but it's either inadequate or wrong to succeed
 • where a competitive strategy has been created, but it has not been put into practice
 • with a competitive strategy that has brought success, but the strategy will not be reformed in time

How?

 • Implemented as an interactive work between an expert and an entrepreneur
 • Certified by more than 20 years of experience as a certified company for business development
 • More information about Arvoverkko Oy, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Certificates for:
  • Analysis
  • Growth and renewal
  • Leadership and personnel
  • Startti Plus 2.0

References

List of completed analysis assignments from different industries:

 • Hosting companies
 • Installation and waterproofing of bitumen roofs
 • Tiling and bathroom contracting
 • Monitoring of wet rooms
 • Technical Wholesale: Industrial Products and Car Accessories
 • Import and new service innovations
 • Wholesale of communication equipment
 • Manufacture of cleaning wagons and a new innovation for the home product sector
 • Wholesale of electronic components
 • Electrical supplies trade, industrial automation electrical components and equipment
 • Biotechnology company
 • Direct Sales Company
 • Several It-Houses
 • Alcohol manufacturing company
 • Event production company
 • An SME developing new service innovation
 • Medical laser equipment manufacturing company
 • Advertising agency and communications
 • Electricity supply / technical wholesale companies
 • Insurance and pension insurance
 • SMEs in the metal industry / subcontracting industry
 • Accounting firms
 • Hairdressing company
 • Repair companies
 • HVAC companies
 • Marketing office company
 • Earth moving and excavator companies
 • Car Rental Companies
 • Electricity contractor companies
 • Plastic manufacturing company
Helena Parkkinen

Kristianin yritysneuvonta on ollut todella hyödyllistä yrittäjyyden alkuvaiheisiin. Kristianin neuvonnan alussa tekemä kartoitus kehityskohteista ja valmiit pohjat mm. strategian jalkauttamiseen ja markkinoinnin vuosikellon tekemiseen ovat auttaneet priorisoimaan, jäsentelemään ja suunnittelemaan tekemistä.
Lisäksi Kristian on tarjonnut hyvää keskustelua ja näkemyksiä kokeneena yrittäjänä ja jopa vinkkejä sopivista kontakteista. Kristian pystyi myös poimimaan Nousua Oy:n kehittämiskohteita  muutosvaiheeseessa, kun olemme siirtymässä konsultointia tarjoavasta yrityksestä myös tuotekehitystä tekeväksi startupiksi.


Voin suositella Arvoverkko Oy:ta ja Kristiania kaikille yrittäjille!

Emmi Laasonen

Arvoverkko Oy on jäsentänyt yrityksemme toimintaa ja saanut sille selkeämpiä visioita. Voimme lämpimästi suositella Arvoverkko Oy;n palveluita muillekin yrityksille.

Kujtim Aemaj
Toni Kaunonen, Fysioterapeutti ja hyvinvointivalmentaja

Olen ollut erittäin tyytyväinen Arvoverkko Oy:n Kristian Karimon antamaan yritysneuvontaan. Kävimme alkuun kattavasti läpi sellaisia asioita, joissa tarvitsin apua, eli niin sanottuja kehityskohteita. Kehityskohteet nousivat esille täyttämäni itsearvioinnin avulla. Tämän jälkeen lähdimme systemaattisesti kehittämään näitä osa-alueita ja priorisoimme asiat tärkeysjärjestykseen.

Ennen yritysneuvontaa liiketoimintani oli mielestäni todella sekavaa, eikä siinä ollut juuri lainkaan suunnitelmallisuutta tai systemaattisuutta. Yritysneuvonnan jälkeen koen, että toiminta muuttui paljon systemaattisemmaksi monella eri osa-alueella ja aloin suunnittelemaan asioita niin, että niitä oli helppo lähteä viemään eteenpäin.

Yritysneuvonnan avulla sain liiketoimintaani selkeyttä ja pääsin ohjeistetusti oikeille raiteille. Tästä on siis hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä ja kasvattamista!

Voin lämpimästi suositella Arvoverkko Oy:n yritysneuvontaa jokaiselle yrittäjälle!

Mirka h

Asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää valmennusta, jota jokaisen tulisi saada erityisesti yritystoimintaa startatessa. Tykkään!

Tonu V

Goal

 • Creating the conditions for a successful business
 • Creating a written development plan to support the company's successful operations
 • Helps a company focus resources on doing the right things in the right way

Price