13.02.2023

Arvoverkko Oy valittu Startti Plus 3.0: myynti- ja markkinointitaidot ELY:n puitetoimittajaksi

Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritystoiminnan kannattavuuteen ja kasvuun. TE-toimisto voi hyödyntää palvelussa tehtyjä arviointeja ja suunnitelmia työttömyyskorvauksella yritystoimintaa aloittaneiden starttirahapäätöksen ja / tai starttirahan jatkopäätöksen tukena.

Arvoverkko Oy on valittu tarjouskilpailun 20.12.2022 päivätyssä hankintapäätöksessä yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu Startti Plus 2.0: Myynti- ja markkinointitaitojen puitesopimustoimittajaksi.

Palveluntuottaja arvioi asiakkaan yrittäjävalmiudet keskittyen myynti- ja markkinointitaitoihin sekä käy toimeksiannossa läpi:

 • Perustiedot
 • Yrityksen tavoitetilan; Missio, visio 3-5 vuoden päähän, tavoitteellista toimintaa ohjaavat arvot, yrityksen kriittiset menestystekijät
 • Taloudelliset tavoitteet, asiakkuustavoitteet, sisäiset tavoitteet, henkilöstötavoitteet
 • Yrityksen markkinat, niiden kasvunäkymät sekä asiakashankintasuunnitelma
 • Myyntisuunnitelmat ja –laskelmat
 • Myynnin kannattavuus ja hinnoittelu
 • Markkinointisuunnitelma
 • Yrityksen kannattavan kasvun edellytykset ja mahdollisuudet arvioituna; 
  • Palvelut/tuotteet
  • Asiakkaat, markkinointi ja myynti ja kilpailijat
  • Tietojärjestelmät
  • Johtaminen ja osaaminen
  • Verkostoyhteistyö
 • SWOT suhteessa kehittämistavoitteeseen

Palveluntuottaja laatii ja toimittaa asiakkaalle kehittämissuunnitelman, joka pitää sisällään toimenpidesuositukset asiakashankinnan, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi sekä tuo esiin kannattavan kasvun edellyttämät toimenpiteet.

Tavoitteena on, että neljässä mahdollisessa jatkotapaamisessa tuodaan ratkaisumahdollisuudet esille ja tuetaan niiden jalkautuksessa sekä autetaan asiakasta keskittämään resurssinsa oikeisiin asioihin ja sen jälkeen toteuttaa asiat oikein.

Tarvittaessa autamme asiakasyritystä pitkäjänteisesti ja ohjaamme hänelle parhaat mahdolliset kumppanit, niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Autamme myös public-private rahoitusten järjestelyissä sekä Business Finland, Finnvera ja ELY-rahoitusten hakemisessa.

Arvoverkon toimintaperiaate on toimia verkostoituneesti verkon välityksellä tarjoten parhaat mahdolliset resurssit, aina asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Palvelemme yrittäjiä koko Uudellamaalla. Asiantuntijoillamme on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, konsultoinnista ja yrittäjyydestä.

Laadimme kattavan ohjelman, mikä takaa sinulle menestymisen avaimet tulevaisuuteen ja kannattavaan kasvuun.

Autamme sinua kaikissa yrittäjyyden vaiheissa ensiaskeleista lähtien.

Lue lisää Startti Plus -palvelun sisällöstä ja asiakkaidemme kokemuksista