Johtaminen ja henkilöstö

Mitä?

 • Kehittämispalvelu pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Lähtökohtana hyvin laadittu analyysi, jossa määritelty yrityksen nyky- ja tavoitetila, tavoitteet ja kehittämiskohteet ja priorisoitu tärkeimmät kehitysasiat suunnitelmaan.

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja uudistuminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 2.0

Referenssikuvauksia

Lista toteutetuista Johtaminen ja henkilöstö konsultoinneista eri toimialoilta:

 • Isännöintialan yrityksiä
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • IT-alan palveluita kehittävä yritys
 • Nahkahanskojen valmistusta ja jakelua harjoittava yritys
 • Maansiirto- ja kaivinkonealan yritys
 • Ikkunanpesualan yritys
 • Muurausalan yritys
 • Liikkeenjohdon konsultointia harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Remontointialan yrityksiä
 • LVI-alan yritys
 • Markkinointitoimistoalan yritys
 • Sähköurakointia harjoittava yrityksiä
 • Muovialan tuotteita valmistava yritys
Mika E.

"Toteutimme Tekesin osittain rahoittaman kehittämishankkeen, joka oli ratkaiseva työn tuottavuuden ja toimintatapojen kehittämisen kannalta. Muutosjohtamisen asiantuntijana hyödynsimme Arvoverkko Oy:n osaamista, mistä oli merkittävää lisäarvoa projektin onnistumiseen. Työtyytyväisyyskyselyn perusteella parannukset tuottivat tulosta. Työhyvinvoinnin kohenemisesta kertoo myös henkilöstön vaihtuvuuden merkittävä vähentyminen ja sairauspoissaolojen pienentyminen. Suosittelen Arvoverkon palveluita myös muille."

Juhani Hodju

Arvoverkko Oy auttoi yritystäni strategian laadinnassa. Strategian läpikäynti sisälsi mm. mission, vision, arvojen ja kriittisten menestystekijöiden kirkastamisen. Voin suositella Arvoverkko Oy:tä lämpimästi kaikille yrityksille, jotka ovat alkutaipaleella tai muuttamassa yrityksen strategiaa.

jyrki harjula

Apua yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Anssi H

"Kristian Karimon kanssa olemme toteuttaneet jo 15 vuoden ajalla erilaisia kehityshankkeita joista on syntynyt muutakin kuin takan sytykettä. Helppous toimia konsultin kanssa joka myös tuntee liiketoiminta-alueen jossa toimit."

Jari Porthén

Toteutimme laajan pitkäkestoisen kehityshankkeen Arvoverkon kanssa. Kristianin pitkä, monipuolinen kokemus auttoi monessa kohdin ja saimme hankkeen aikataulullisesti toteutumaan suunnitellusti.

Kristian Karimo

Luottamuksellista ja asiantuntevaa yritysjohdon konsultointia kasvua ja kannattavuutta tavoitteleville yrittäjille????

Toimenpiteinä

Palvelu voi sisältää toimenpiteitä, joilla:

 • Kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua
 • Selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua
 • HR-strategian laatiminen ja sen jalkauttaminen
 • Osaamiskartan laatiminen toimitusjohtajalle ja avainhenkilöstölle
 • Henkilöstöhallinnon vuosikello laadittu
 • Laadunhallinta kehitetty prosesseja kuvaamalla ja määrittelemällä
 • Avainhenkilöstölle optio-ohjelmia ja sitouttamisjärjestelmiä suunniteltu sekä
 • Työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät

Tavoitteena

 • Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä työhyvinvointia parannetaan.
 • Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Hinta