Johtaminen ja henkilöstö

Mitä?

 • Kehittämispalvelu pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Lähtökohtana hyvin laadittu analyysi, jossa määritelty yrityksen nyky- ja tavoitetila, tavoitteet ja kehittämiskohteet ja priorisoitu tärkeimmät kehitysasiat suunnitelmaan.

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja uudistuminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 2.0

Referenssikuvauksia

Lista toteutetuista Johtaminen ja henkilöstö konsultoinneista eri toimialoilta:

 • Isännöintialan yrityksiä
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • IT-alan palveluita kehittävä yritys
 • Nahkahanskojen valmistusta ja jakelua harjoittava yritys
 • Maansiirto- ja kaivinkonealan yritys
 • Ikkunanpesualan yritys
 • Muurausalan yritys
 • Liikkeenjohdon konsultointia harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Remontointialan yrityksiä
 • LVI-alan yritys
 • Markkinointitoimistoalan yritys
 • Sähköurakointia harjoittava yrityksiä
 • Muovialan tuotteita valmistava yritys
Päivi Räisänen

Aloittavana yrittäjänä pääsin mukaan Startti + -ohjelmaan, joka on jatkoa starttirahakaudelle. Valitessani konsulttia, kiinnitin huomiota siihen, että Arvoverkolla oli referensseissä sekä suurempia että pienempiä yrityksiä. Paremmin en olisi voinut valita!
Alkukartoitus tehtiin itsearvioinnin ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Kävimme läpi kehityskohteet omassa osaamisessani sekä yrityksen kasvutavoitteita. Kristian antoi valmiita pohjia, joihin täytin tavoitteitani, priorisoinnin jälkeen tavoitteiden saavuttaminen alkoi näyttää mahdolliselta. Minulla on aina paljon ideoita ja siitä syystä rönsyily alkoi syömään tulosta ja omaa jaksamista. Kristianin opettamilla keinoilla fokus säilyy ja yrityksen kehitys pysyy raiteilla.
Kristianin kanssa oli helppoa ja rentoa työskennellä. Valmiit tehtäväpohjat ja sopivat deadlinet puskivat tekemään oman osuuden hyvin. Kristianin antamat hyvät työkalut ovat edelleen käytössä. Suosittelen lämpimästi Arvoverkkoa ja Kristian Karimoa.
Päivi R
 

Joonas Galab

Käytiin Arvoverkko Oy:n Kristianin kanssa viikoittain läpi yritystoiminnan vahvuuksia ja kehityskohtia, ja analysoitiin olennaisia jatkokehitystoimenpiteitä. Osaavaa ja ammattitaitoista konsultointia.

J-H K

Asiantuntevaa ja osallistuvaa palvelua liikkeenjohdon kaikkiin tarpeisiin, vuosien kokemuksella.

Tavoitteet saavutettiin ja palvelu oli tarpeen mukaista

Erittäin hyvä näkökulmia tuli esille.

Hyvä kokonaisuus, selkeä ohjeistus, joka tuo lisäarvoa toiminnan kehittämiselle

Toimenpiteinä

Palvelu voi sisältää toimenpiteitä, joilla:

 • Kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua
 • Selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua
 • HR-strategian laatiminen ja sen jalkauttaminen
 • Osaamiskartan laatiminen toimitusjohtajalle ja avainhenkilöstölle
 • Henkilöstöhallinnon vuosikello laadittu
 • Laadunhallinta kehitetty prosesseja kuvaamalla ja määrittelemällä
 • Avainhenkilöstölle optio-ohjelmia ja sitouttamisjärjestelmiä suunniteltu sekä
 • Työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät

Tavoitteena

 • Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä työhyvinvointia parannetaan.
 • Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.