Johtaminen ja henkilöstö

Mitä?

 • Kehittämispalvelu pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Lähtökohtana hyvin laadittu analyysi, jossa määritelty yrityksen nyky- ja tavoitetila, tavoitteet ja kehittämiskohteet ja priorisoitu tärkeimmät kehitysasiat suunnitelmaan.

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja uudistuminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 2.0

Toimenpiteinä

Palvelu voi sisältää toimenpiteitä, joilla:

 • Kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua
 • Selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua
 • HR-strategian laatiminen ja sen jalkauttaminen
 • Osaamiskartan laatiminen toimitusjohtajalle ja avainhenkilöstölle
 • Henkilöstöhallinnon vuosikello laadittu
 • Laadunhallinta kehitetty prosesseja kuvaamalla ja määrittelemällä
 • Avainhenkilöstölle optio-ohjelmia ja sitouttamisjärjestelmiä suunniteltu sekä
 • Työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät

Tavoitteena

 • Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä työhyvinvointia parannetaan.
 • Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Hinta

 • Asiakkaan maksuosuus on 300 € /pvä, ovh. 1200 € / pvä, alv 0 %
 • Konsultoinnit ovat tyypillisesti 4 pvä kokonaisuuksia, jotka räätälöidään asiakastarpeista johdettuna

Hakeminen: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/analyysi

 

Referenssit

Lista toteutetuista Johtaminen ja henkilöstö konsultoinneista eri toimialoilta:

 • Isännöintialan yrityksiä
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • IT-alan palveluita kehittävä yritys
 • Nahkahanskojen valmistusta ja jakelua harjoittava yritys
 • Maansiirto- ja kaivinkonealan yritys
 • Ikkunanpesualan yritys
 • Muurausalan yritys
 • Liikkeenjohdon konsultointia harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Remontointialan yrityksiä
 • LVI-alan yritys
 • Markkinointitoimistoalan yritys
 • Sähköurakointia harjoittava yrityksiä
 • Muovialan tuotteita valmistava yritys