Johtaminen ja henkilöstö

Mitä?

 • Kehittämispalvelu pk-yrityksen johtamisen ja henkilöstön kehittämiseen

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat parantaa ja kehittää johtamista, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

Lähtökohtana hyvin laadittu analyysi, jossa määritelty yrityksen nyky- ja tavoitetila, tavoitteet ja kehittämiskohteet ja priorisoitu tärkeimmät kehitysasiat suunnitelmaan.

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja uudistuminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 2.0

Referenssikuvauksia

Lista toteutetuista Johtaminen ja henkilöstö konsultoinneista eri toimialoilta:

 • Isännöintialan yrityksiä
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • IT-alan palveluita kehittävä yritys
 • Nahkahanskojen valmistusta ja jakelua harjoittava yritys
 • Maansiirto- ja kaivinkonealan yritys
 • Ikkunanpesualan yritys
 • Muurausalan yritys
 • Liikkeenjohdon konsultointia harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Remontointialan yrityksiä
 • LVI-alan yritys
 • Markkinointitoimistoalan yritys
 • Sähköurakointia harjoittava yrityksiä
 • Muovialan tuotteita valmistava yritys
Lauri

Olin tekemässä uutena yrittäjänä 1. toimintavuoden jälkeen toimenpide- ja markkinointisuunnitelemaa tulevaisuuden tarpeita varten. Yksinyrittäjänä suhtauduin aluksi näitten tarpeellisuuteen epäilevästi, mutta Kristianin kanssa asioista keskustellessa näitten merkitys avautui myös minulle.
Kristian on kehittänyt hyvät työkalut, joilla toiminnan nykytilan analysonti ja kehityskohteiden valinta on johdonmukaista ja selkeää.
Tällainen työskentelytapa on oikealla tavalla haastavaa ja edellyttää yrittäjältä paneutumista analyysien ja suunnitelmien tekemiseen. Ongelmakohdat selvisivät Kristianin kanssa niitä läpikäydessä.
Voin suositella Arvoverkko Oy, Kristian Karimo yrityksen suunnittelupalveluiden tuottajana.

Joonas Galab

Käytiin Arvoverkko Oy:n Kristianin kanssa viikoittain läpi yritystoiminnan vahvuuksia ja kehityskohtia, ja analysoitiin olennaisia jatkokehitystoimenpiteitä. Osaavaa ja ammattitaitoista konsultointia.

J-H K

Asiantuntevaa ja osallistuvaa palvelua liikkeenjohdon kaikkiin tarpeisiin, vuosien kokemuksella.

Jaakko Havia
Jukka Puumalainen

Arvoverkon toteuttama laadukas palvelu on nostanut yrityksemme aivan uudelle tasolle. Kristian johdattaa ammattitaitoisesti asiakkaan ylittämään itsensä ja näkemään asiat boksin ulkopuolelta. Jokainen kasvu haluinen yrittäjä hyötyy Arvoverkon avusta varmasti. Lämmin suositus!

Tarja Munther

Kristianilla on erinomainen tapa fileroida yrityksen ongelmat pieniksi paloiksi, jotta yrittäjän on helppo alkaa korjata niitä laaja-alaisesti mutta sopivan pienissä paloissa. Lämmin suositus Kristianin tavalle tehdä töitä ja olla antamatta helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Toimenpiteinä

Palvelu voi sisältää toimenpiteitä, joilla:

 • Kartoitetaan ja kehitetään johtamisen ja esimiestyön laatua
 • Selvitetään henkilöstön osaamistarpeet suhteessa yrityksen tulevaisuuden tavoitteisiin
 • Kehitetään henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin strategista suunnittelua
 • HR-strategian laatiminen ja sen jalkauttaminen
 • Osaamiskartan laatiminen toimitusjohtajalle ja avainhenkilöstölle
 • Henkilöstöhallinnon vuosikello laadittu
 • Laadunhallinta kehitetty prosesseja kuvaamalla ja määrittelemällä
 • Avainhenkilöstölle optio-ohjelmia ja sitouttamisjärjestelmiä suunniteltu sekä
 • Työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät

Tavoitteena

 • Yrityksen liiketoiminnan kilpailukyky vahvistuu, kun johtamisen laatua, henkilöstön osaamista ja motivaatiota sekä työhyvinvointia parannetaan.
 • Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.