Kehitys GOAL

Tutustu esitteeseen ja valitse Kehitys GOAL-kumppaniksi Arvoverkko Oy.

Kehitys GOAL

Kehitys GOAL -palvelu on suunnattu tavoitteellista kasvua haluaville yrityksille.

Palvelun sisältönä on kehitysasiantuntijan jatkuvan tuen avulla tehdä yritykselle kaikki tarpeelliset kasvun suunnitelmat, aloittaa tarvittavat toimenpiteet sekä varmistaa systemaattinen toteutus ja seuranta.

Palvelu sisältää kahden asiantuntijan osaamisresurssin yrityksen käyttöön. Lopputuloksena on yritykselle luotu toimintatapa ja toimeenpanon tuki, jotka varmistavat kasvun ja menestymisen.

Palvelu toteutetaan asiakasyrityksen 1-4 avainhenkilön kanssa. Palvelun kesto on 12 kuukautta, hinta 680 euroa/kk.

Palvelun sisältö

Kaksi kokenutta asiantuntijaa käytössä yhteensä 4 tuntia/kk, palvelun kesto 12 kk (toistaiseksi voimassa oleva, purettavissa 1 kk:n irtisanomisajalla)

Alussa tiivis tilanne-analyysi (itsearviointi)

Strategiakartta ja strategian jalkauttamissuunnitelma

Liiketoimintakuvaus

NABC-kuvaus (tarve markkinoilla, tarjottavat tuotteet/palvelut, asiakkaille tarjottavat hyödyt, kilpailutilanne)

Myynti- ja markkinointisuunnitelma

Kehityssuunnitelma (sis. myös uudet tuotteet ja palvelut) ja kehitystoimenpiteet

Kassavirtalaskelma 18 kk

Sopivimmat liiketoiminnan kehittämisen rahoitukset

Kehittämistoimenpiteiden jatkuva seuranta

Kristian Karimo

Kristian on Arvoverkko Oy:n asiantuntija ja muutosjohtamisen ammattilainen, joka on toiminut liikkeenjohdon konsulttina jo vuodesta 1997. Kristianin tavoite on auttaa muita ihmisiä ja organisaatioita menestymään.

Arvoverkko Oy

Kannattavaan kasvuun tähtäävien Uudellamaalla toimivien yrittäjien (alle 20 henkilöä) strateginen tuki ja muutosjohtamisen asiantuntija.

Päämäärä

Edesauttaa asiakasyrityksen menestysstrategian luomista sekä tulos- ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Toimintatapa

Arvoverkko Oy:n palveluresursseja hyödynnetään joustavasti asiakastarpeiden mukaisesti. Arvoverkko Oy:n toiminta perustuu 100 %:een luottamukseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Palveluiden tausta

Ongelma

Pk-yritysten merkittävin ongelma kannattavalle kasvu-uralle pääsemiseksi on selkeän ja dokumentoidun kasvustrategian puute, sitoutumaton henkilöstö sekä strategian jalkauttamissuunnitelman ja sen toimeenpanon ja systemaattisen seurannan heikkous.

Kokemus

Palvelujen kehittämisen taustalla on yli 20 vuoden laaja kokemus eri toimialojen yritysten kehittämisprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Ratkaisu

Kasvupaketti GO ja Kehitys GOAL ovat käytännönläheisiä ja tehokkaita palveluita yritysten menestymisen ja kasvun varmistamiseksi!

Meistä kerrottua

Emmi Laasonen/ Tuukka Laasonen Oy

Meidän yrityksellemme suositeltiin alkuvuodesta 2021 Arvoverkko Oy;tä ja Kristian Karimoa selventämään mm. kehitystavoitteitamme. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Arvoverkon/Kristianin apuun. Tällä hetkellä tuomme käytäntöön jo luotuja suunnitelmia ja Arvoverkon kanssa tarkoitus jatkaa yhteistyötä jatkossakin. Suosittelemme lämpimästi. Kouluarvosana 10+"

Toni Leppänen

Erittäin asiantunteva ja ammattitaitoinen. Osasi kohdistaa palvelun yritykseni tarpeisiin sopivaksi.

Kujtim Aemaj

Konsultti toi vahvasti esille asioita, mitä ei ole aiemmin pohdittu. Todella hyvä palvelu yrittäjälle.

Yhteistyö sujuvaa yrittäjän ja konsultin välillä. Yritysten kehittämispalvelut tuovat merkittävää lisäarvoa liiketoimintaan.

Palvelusta on ollut merkittävää hyötyä yritykselle vuosien saatossa. Toivottavasti yrityksen kasvaessa saa apua myös tulevaisuudessa.

Saimme laadukasta palvelua, josta ammennamme myös tulevaisuuteen.

Sami Pajula

Saimme yrityksemme alkutaipaleella Arvoverkolta asiantuntevaa apua strategiamme kirkastamiseen ja jalkauttamiseen. Tämän lisäksi Kristian Karimon kokemuksesta on ollut paljon hyötyä mm. myynnin ja markkinoinnin kehityksessä. Kristianin dynaaminen tapa kertoa esimerkkien kautta kehitysideoita on todella ammattitaitoista ja inspiroivaa, joten on luontevaa, että yhteistyömme jatkuu edelleen.

Juuso Rinne

Täältä saat takuu varmasti erittäin ammattimaista sekä asiantuntevaa konsultointi apua liittyen yritysmaailman asioihin! Voin suositella jokaiselle.

Henri Takala
Helena Parkkinen

Kristianin yritysneuvonta on ollut todella hyödyllistä yrittäjyyden alkuvaiheisiin. Kristianin neuvonnan alussa tekemä kartoitus kehityskohteista ja valmiit pohjat mm. strategian jalkauttamiseen ja markkinoinnin vuosikellon tekemiseen ovat auttaneet priorisoimaan, jäsentelemään ja suunnittelemaan tekemistä.
Lisäksi Kristian on tarjonnut hyvää keskustelua ja näkemyksiä kokeneena yrittäjänä ja jopa vinkkejä sopivista kontakteista. Kristian pystyi myös poimimaan Nousua Oy:n kehittämiskohteita  muutosvaiheeseessa, kun olemme siirtymässä konsultointia tarjoavasta yrityksestä myös tuotekehitystä tekeväksi startupiksi.


Voin suositella Arvoverkko Oy:ta ja Kristiania kaikille yrittäjille!

Emmi Laasonen

Arvoverkko Oy on jäsentänyt yrityksemme toimintaa ja saanut sille selkeämpiä visioita. Voimme lämpimästi suositella Arvoverkko Oy;n palveluita muillekin yrityksille.

Tonu V

Koin saavani tarvittavaa ja siitä oli paljon apua omalle yritystoiminnalle.

Yhteistyön avulla on päästy asetettuihin tavoitteisiin ja strategiaa päivitetty aina tarpeen ja tilanteen mukaan siten, että yhtiön kannattava kasvu on saatu toteutettua.

Kaikki sujui suunnitellusti

Tämä antaa meille paremman strategian miten edetään sekä että nyt tehdyillä eri suunnitelmilla ja kaavioilla pystymme seuraamaan millä tavalla edistymme. Kirjaamme myös alas taulukkoihin erilaisia tavoitteita ja seurataan niiden edistymistä.

Sanni Tervo

Kristianin kanssa on ollut todella mukava työskennellä. Hänen kanssaan ollaan sparrailtu monia asioita ja olen saanut apua monissa yrityskehityksen osa-alueissa. Kristianilla on vahva kokemus ja hän osaa nähdä asiat monista näkökulmista. Suosittelen vahvasti yhteistyötä Kristianin kanssa yritysneuvonta asioissa. Oma kokemukseni on ollut todella positiivinen.

Ilmari Toppinen

Arvoverkko Oy palvelu oli erinomainen, ja erityisesti haluan korostaa syvää ammattitaitoa liiketoimintastrategioissa, selkeää kommunikaatiota sekä korkeaa sitoutumista ja omistautumista.

Eetu Hirvonen
Toni Kaunonen, Fysioterapeutti ja hyvinvointivalmentaja

Olen ollut erittäin tyytyväinen Arvoverkko Oy:n Kristian Karimon antamaan yritysneuvontaan. Kävimme alkuun kattavasti läpi sellaisia asioita, joissa tarvitsin apua, eli niin sanottuja kehityskohteita. Kehityskohteet nousivat esille täyttämäni itsearvioinnin avulla. Tämän jälkeen lähdimme systemaattisesti kehittämään näitä osa-alueita ja priorisoimme asiat tärkeysjärjestykseen.

Ennen yritysneuvontaa liiketoimintani oli mielestäni todella sekavaa, eikä siinä ollut juuri lainkaan suunnitelmallisuutta tai systemaattisuutta. Yritysneuvonnan jälkeen koen, että toiminta muuttui paljon systemaattisemmaksi monella eri osa-alueella ja aloin suunnittelemaan asioita niin, että niitä oli helppo lähteä viemään eteenpäin.

Yritysneuvonnan avulla sain liiketoimintaani selkeyttä ja pääsin ohjeistetusti oikeille raiteille. Tästä on siis hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä ja kasvattamista!

Voin lämpimästi suositella Arvoverkko Oy:n yritysneuvontaa jokaiselle yrittäjälle!

Mirka h

Asiantuntevaa ja helposti lähestyttävää valmennusta, jota jokaisen tulisi saada erityisesti yritystoimintaa startatessa. Tykkään!

Maamusta Studio & Galleria

Kehitystyötä saa hyödennettyä suoraan käytäntöön. Palvelee hyvin yrittäjää.

Saimme prosesseja kuntoon ja nyt olemme paremmin valmiita tuleviin haasteisiin. Päästiin tavoitteisiin.

Kaikki sujui suunnitellusti

Haastattelu tyyppinen raportointi. Ei ehkä kauheasti hyötyä tämäntyyppiselle pienelle duunarifirmalle. Palveluntarjoaja Arvoverkko Oy oli todella ammattimainen ja yhteistyö oli helppo toteuttaa.

Miika Varonen

Arvoverkko Oy:n Kristianilla on tehokas ja asiantunteva ote yritysneuvonnassa. Neuvonta oli ratkaisukeskeistä ja siinä keskityttiin asioihin, joista juuri minun yritystoiminnalleni olisi hyötyä, eikä aikaa hukattu epäolennaisiin juttuihin. Vahva suositus!

Kirsi Marttinen

Olin aloitteleva yrittäjä ja Arvoverkon Kristian kävi olennaisia asioita kanssani läpi yrittäjyydestä. Teemoina oli mm markkinointi, jonka koin vaikeaksi. Nyt tuosta on kulunut kohta kolme vuotta ja useat asiat käyvät edelleenkin mielessä. Voin suositella tätä palvelua

Kirsi Marttinen

"Kristian on valmistautunut tapaamisiin ja kannustanut myös minua valmistautumaan niihin. Hän paneutuu asioihini ja mielestäni löytää hyvin ne asiat, joihin tarvitsen opastusta. Hän on luonut avoimen ja tasavertaisen työskentelysuhteen, jossa on helppo kysyä ja ottaa vastaan palautetta.

Arvoverkon IP—pikatesti antoi hyvän kuvan myös minulle yritystoiminnan osa-alueista, jotka menevät hyvin ja joihin tarvitsen tietoa ja apua.
Työskentelin ensimmäisen ja toisen tapaamisen välillä ja Kristian teki niiden perusteella nelikentän, jossa kävi ilmi vahvuudet, heikkoudet uhat ja mahdollisuudet. Nelikenttä näytti minulle selkeästi tilanteeni yrittäjänä, ja että on myös paljon mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Hän on hyvin kuvannut koko työskentelyprosessin ja olemme asettaneet prosessille tavoitteet ja aikataulun. Tämä helpottaa minua työskentelemään oikeaan suuntaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Se myös rauhoittaa mieltä, ettei kaikkia asioita tarvitse ratkaista heti ja yksin. Olemme sopineet myös asioiden käsittelyjärjestyksen.

Kristian on osannut sanoa suoraan palautteen rakentavasti ja myös antanut vaihtoehtoja, miten korjata toimintaa.

Olen todella tyytyväinen, että olen saanut tällaisen asiantuntijan tukemaan alkavaa yritystoimintaa, joka on osittanut aitoa kiinnostusta yritystoimintani kehittämiseksi. Työskentely on antoisaa, hauskaa ja rentoa ja kuitenkin vaativaa.

Toivon, että mahdollisimmat monet yrittäjät saavat näin laadukasta tukea."

Matti Hakamäki

Jos haluat menestyä liiketoiminnassa niin suosittelen ottamaan yhteyttä Arvoverkko oy

Jaakko Havia

Todella hyvää ja ammattitaitoista palvelua

Kristian Karimo alkoi auttamaan minua sijoituspalvelukonseptin eteenpäin viemisessä idean alkuvaiheessa ja nyt uudelleen kun edellisen konsultoinnin strategiaa on viety hiljalleen eteenpäin. Otimme käytännössä seuraavan askeleen kohti palvelun lanseeraamista.

Analyysi antoi hyvän pohjan lähteä kehittämään yritystoimintaa.

Palvelussa keskityttiin tehokkaasti juuri yritykseni tämänhetkisiin kehittämistarpeisiin ja laaditut suunnitelmat ovat käytännöllisiä.

Ari Hilokoski

Osasi johdattaa palvelun tuotteistamis- ja kehittämisprosessin asiantuntevasti. Pidin tiiviistä ja nopeasta läpiviennistä. Suosittelen Kristianin palvelua kun kehittämisessä halutaan tunnistaa mikä on tärkeää ja keskittyä olennaiseen.

Siru Mäenpää

Ammattitaitoinen apu ja hyvät apuvälineet, auttoivat itseäni saamaan asioita järjestykseen ja priorisoimaan. Hänen avullaan toiminnan analysointi ja kehityskohteiden valinta on itselleni johdonmukaista. Ystävällinen ja selkeästi haluaa auttaa.

Päivi Räisänen

Aloittavana yrittäjänä pääsin mukaan Startti + -ohjelmaan, joka on jatkoa starttirahakaudelle. Valitessani konsulttia, kiinnitin huomiota siihen, että Arvoverkolla oli referensseissä sekä suurempia että pienempiä yrityksiä. Paremmin en olisi voinut valita!
Alkukartoitus tehtiin itsearvioinnin ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Kävimme läpi kehityskohteet omassa osaamisessani sekä yrityksen kasvutavoitteita. Kristian antoi valmiita pohjia, joihin täytin tavoitteitani, priorisoinnin jälkeen tavoitteiden saavuttaminen alkoi näyttää mahdolliselta. Minulla on aina paljon ideoita ja siitä syystä rönsyily alkoi syömään tulosta ja omaa jaksamista. Kristianin opettamilla keinoilla fokus säilyy ja yrityksen kehitys pysyy raiteilla.
Kristianin kanssa oli helppoa ja rentoa työskennellä. Valmiit tehtäväpohjat ja sopivat deadlinet puskivat tekemään oman osuuden hyvin. Kristianin antamat hyvät työkalut ovat edelleen käytössä. Suosittelen lämpimästi Arvoverkkoa ja Kristian Karimoa.
Päivi R
 

Joonas Galab

Käytiin Arvoverkko Oy:n Kristianin kanssa viikoittain läpi yritystoiminnan vahvuuksia ja kehityskohtia, ja analysoitiin olennaisia jatkokehitystoimenpiteitä. Osaavaa ja ammattitaitoista konsultointia.

J-H K

Asiantuntevaa ja osallistuvaa palvelua liikkeenjohdon kaikkiin tarpeisiin, vuosien kokemuksella.

Tavoitteet saavutettiin ja palvelu oli tarpeen mukaista

Erittäin hyvä näkökulmia tuli esille.

Hyvä kokonaisuus, selkeä ohjeistus, joka tuo lisäarvoa toiminnan kehittämiselle

Palvelu vastasi hyvin tarpeisiin ja yritysten kehittämispalvelut ovat olleet erinomainen palvelu yhtiön kehittämiselle ja kasvun tukemiselle. Konsultin kanssa yhteistyö on toiminut myös erinomaisen hyvin

Osunut loistavasti yrityksen ydintoimintojen ja prosessien kehittämiseen

Marko Ryynänen (Movement Studio)

En tiennyt tarkkaa mitä palvelu sisälsi ja mitä asioita käsitellään, ja miten ne tukevat minua yrittäjänä. Prosessin aikana minulle avautui sellainen maailma, mitä en ole aiemmin ajattellut. Ilman Kristianin tukea ja ohjeistuksia pyörisin edelleen pientä ympyrää. sulateltuani hetken saatuja tietoja, voin todeta palvelusta olleen suurta hyötyä.

Elias Kalliola

Hyvää ja asiantuntevaa sparrausta oli Kristianin kanssa. Todellinen ammattilainen.

Jukka Puumalainen

Arvoverkon toteuttama laadukas palvelu on nostanut yrityksemme aivan uudelle tasolle. Kristian johdattaa ammattitaitoisesti asiakkaan ylittämään itsensä ja näkemään asiat boksin ulkopuolelta. Jokainen kasvu haluinen yrittäjä hyötyy Arvoverkon avusta varmasti. Lämmin suositus!

Tarja Munther

Kristianilla on erinomainen tapa fileroida yrityksen ongelmat pieniksi paloiksi, jotta yrittäjän on helppo alkaa korjata niitä laaja-alaisesti mutta sopivan pienissä paloissa. Lämmin suositus Kristianin tavalle tehdä töitä ja olla antamatta helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Sami Lammassaari

Ammattitaitoista ja maanläheistä markkinoinnin ja myynnin sparraamista/kouluttamista.

Palvelu on tuottanut merkittävästi lisäarvoa liiketoimintaan ja yhteistyö on toiminut hyvin sekä  Arvoverkko:n, että palvelua tarjoavan asiantuntijan kanssa.

Saatu palvelu ylitti odotukset ja yhteistyö sujui hyvin konsultin kanssa. Hyöty yhtiölle on jo nähtävissä konkreettisesti. On saatu tehtyä asioita prosessin aikana, mitä ei oltu aiemmin edes ajateltu tehtävän. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Palvelu toteutui odotusten mukaisesti. Yhteistyö konsultin kanssa sujui moitteettomasti. Suosittelen.

Kristian Karimo Osaa oikealla tavalla etsiä kehittämiskohteet, niin että itse tajuaa haasteet, sekä sen mikä on hyvin. Minulle esim. ajankäytönseuranta oli täsmäisku, siihen että tulen vielä onnistumaan, tuomaan enemmän rahavirtaa yritykseeni, eikä tekeminen ja energia suuntaudu toisisijaisiin asioihin liikaa. Suosittelen.

Palvelusta on ollut merkitystä hyötyä yrityksen kasvuvaiheessa ja tulevaisuuden suunnittelussa.

Teemu Tammi

Olin Arvoverkon StarttiPlus -asiakkaana ja Kristian oli suureksi avuksi yrityksen alkuvaiheen selkeyttämisessä. Kristian osaa auttaa kattavasti monissa yrittämisen pulmissa ja auttaa saamaan toiminnan selkeäksi ja järjestelmälliseksi.

Christian Lammervo

Asiantuntevaa palvelua ja olemme olleet todella tyytyväisiä!

Antti-Juhani Lehti

Olemme yhdessä Arvoverkko Oy:n Kristian Karimon kanssa laatineet yhtiöllemme kahteen otteeseen kasvustrategian ja sen jalkauttamista tukevan systemaattisen jalkauttamissuunnitelman. Voin lämpimästi suositella Kristiania kehityskonsultiksi. Hänen kanssaan yhteistyö on mutkatonta ja tuloksellista.

Jarkko Haikarainen

Arvoverkon Kristian Karimon kanssa tehty yhteistyö toimi ammattimaisesti ja liiketoimintasuunnitelman toteutus käytännössä on mennyt suunnitellusti eteenpäin. En voisi olla tyytyväisempi tämänhetkiseen tilanteeseen liiketoiminnan kehityksen kannalta. Suosittelen 20-vuotisen yrittäjäkokemukseni pohjalta Kristiania kenelle tahansa kuka tarvitsee liiketoiminnalleen sparrausta.

Sähkölehto Oy

Arvoverkko toteutti kehitysprojektimme tehokkaasti ja saimme haluamiamme asioita toteutettavaksi.

Kehittämistyö on auttanut yrityksen systemaattista kehittämistä ja dokumentointi on ollut yritystä palvelevaa ja auttaa jatkossakin yrityksen tavoitteellisessa kehittämistyössä

Palvelu vastasi odotuksia ja siitä on ollut merkittävää hyötyä yhtiön strategiasen kehittämisen ja toimeenpanon osalta

Aloittavalle yrittäjälle erittäin tärkeä palvelu, varsinkin yksinyrittäjälle. Ammattilaisen (K.Karimo) näkemys, ammattimainen palvelun toteutus ja yhteistyö aivan huippuluokkaa. Auttaa yrittäjää todella paljon kehittymään, suunnittelemaan ja hyödyntämään voimavarojaan. Joskin yksi "päivä" on varsin lyhyt aika, joten jatkotoimenpiteet enemmän kuin tervetulleita.

Yhteistyö konsultin kanssa on ollut antoisaa ja joustavaa. Analyysi antoi paljon enemmän kuin odotin ja ylitti odotukset.

Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Paulus Kilpeläinen

Oikeasti hyvä ja pätevä kokonaisuus. Kristian osasi kysyä ja löytää tärkeimmät kehitysalueet ja antoi hyvää apua niihin.

Ylle Tarmu

Sain erittäin mielenkiintoista ja opettavaista tietoa minua kiinnostavista asioista

Pekka Rönkkönen

Arvoverkko Oy:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä konsultoinnin osalta jo lähes 10-vuoden ajan ja tänä aikana yrityksemme on kasvanut muutaman henkilön toimistosta muutaman kymmenen hengen digitaloksi. Kristian on ollut tukena tämän matkan aikana useassa kohti ja antanut ammattitaitoista neuvontaa ja työkaluja kasvun tekemiseksi.

Toni Kaunonen

Yritysneuvonta oli todella asiantuntevaa ja systemaattista, mutta jätti kuitenkin hyvin tilaa omille ajatuksilleni. Koen, että sain paljon hyviä käytännön vinkkejä ja selkeyttä tekemiseen. Voin lämpimästi suositella!

Jouko Jussila

Hyvää valmennusta aloittelevalle yrittäjälle

Palvelu on ollut tarpeen mukaista.

Hyvin toteutettu ja palaverit avoivat uusia näkökulmia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Palvelu on erittäin hyvää ja asiallista.

Silmät on auennut ja muutoksia alkaa tapahtumaan kohti kannattavaa liiketoimintaa

Kiitettävää ja ammattitaitoista palvelua.

Nattapon Jim Kettong

Erittäin hyvää tietoa sain. Täydellinen palvelu uusille yrittäjille. Mukava keskustella. Suosittelen kovasti kaikille!

Luka Seppänen

Alansa ehdoton ammattilainen. Hyvät vuorovaikutus taidot????

Mika R.

"Hyvin sparratut sessiot ja yrityksen ote työhön on asiakaslähtöinen, avoin ja päämäärätietoista. Erityisen hyvää/antoisaa oli yrityksen tuntemus kiinteistö- / isännöintisektorista joka on meidän pääasiallinen kohderyhmämme. Tulemme käyttämään Arvoverkon palveluita uudestaan ja voin hyvin suositella Arvoverkkoa kiinteistö- / isännöintialan yrityksille."

 

Helena Parkkinen

Arvoverkon yritysneuvonta on ollut todella hyödyllistä yrittäjyyden alkuvaiheisiin. Kristianin neuvonnan alussa tekemä kartoitus kehityskohteista ja valmiit pohjat mm. strategian jalkauttamiseen ja markkinoinnin vuosikellon tekemiseen ovat auttaneet priorisoimaan, jäsentelemään ja suunnittelemaan tekemistä.

Suosittelen!

Pasi Töytäri

Erinomaista konsultointia asiakkaan tarpeita & tilannetta huomioiden

Saimme jäsennellyn ja toimivan suunnitelman asioiden eteenpäin viemiseksi.

Palvelu perustui hyvään yhteistyöhön. Pitkäjänteisesti yhteistyöstä konsultin kanssa on ollut merkittävää hyötyä. Hyvä, että kehittämisen sparraajaa ei ole joutunut vaihtamaan matkan varrella. Kehitys- ja yhteistyö tulee jatkumaan vastaisuudessakin.

Palvelu vastasi täysin yrityksen tämänhetkisiä tarpeita ja viitoitti tietä tulevaan.

Konsultointi oli erittäin hyvä ja saimme tehtyä suunnitelman mukaiset työt ja keskitettyä erityisesti laaditun strategian jalkautussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Saimme yrityksemme alkutaipaleella Arvoverkolta asiantuntevaa apua strategiamme kirkastamiseen ja jalkauttamiseen. Tämän lisäksi Kristian Karimon kokemuksesta on ollut paljon hyötyä mm. myynnin ja markkinoinnin kehityksessä. Kristianin dynaaminen tapa kertoa esimerkkien kautta kehitysideoita on todella ammattitaitoista ja inspiroivaa, joten on luontevaa, että yhteistyömme jatkuu edelleen.

Marko Paananen

Valitsin Kristianin Starttiplus palvelun kautta. Yhteistyö on ollut hyödyllistä ja olen saanut paljon uutta tietoa ja hyviä vinkkejä. Suosittelen!

Karl-Johan Sjöblom

Erittäin asiantuntevaa konsultointia. Kiitos Kristian !

Mika E.

"Toteutimme Tekesin osittain rahoittaman kehittämishankkeen, joka oli ratkaiseva työn tuottavuuden ja toimintatapojen kehittämisen kannalta. Muutosjohtamisen asiantuntijana hyödynsimme Arvoverkko Oy:n osaamista, mistä oli merkittävää lisäarvoa projektin onnistumiseen. Työtyytyväisyyskyselyn perusteella parannukset tuottivat tulosta. Työhyvinvoinnin kohenemisesta kertoo myös henkilöstön vaihtuvuuden merkittävä vähentyminen ja sairauspoissaolojen pienentyminen. Suosittelen Arvoverkon palveluita myös muille."

Juhani Hodju

Arvoverkko Oy auttoi yritystäni strategian laadinnassa. Strategian läpikäynti sisälsi mm. mission, vision, arvojen ja kriittisten menestystekijöiden kirkastamisen. Voin suositella Arvoverkko Oy:tä lämpimästi kaikille yrityksille, jotka ovat alkutaipaleella tai muuttamassa yrityksen strategiaa.

jyrki harjula

Apua yritystoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Antoi paljon uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta. Tästä hyvä jatkaa eteenpäin.

Tapaamiset ja asiasisältö toimenpiteineen pystyttyy toteuttamaan suunnitellusti vaikka toimintaympäristö ajoittain poikkeuksellinen. Tavoitteen saavutettu.

Prosessi eteni hallitusti ja konsultti osasi viedä prosessia hyvin läpi yhteistyössä. Palvelusta oli paljon hyötyä ja jäsensi hyvin tulevaa toimintaa ja tavoitteita.

Erittäin hyvää sparrausta ja uusia näkökulmia yrityksen jatkoon.

Osaava ja ymmärtävä ulkopuolinen asiantuntija, jonka kanssa helppo työskennellä.

Vera Kröger

Sain erinomaisia neuvoja osakeyhtiön perustamiseen, sekä yritystoiminnan aloitukseen liittyen. Suosittelen!

Marita Koskinen

Erinomaista konsultointia, paljon asiaa ja sain hyviä ideoita.

Anssi H

"Kristian Karimon kanssa olemme toteuttaneet jo 15 vuoden ajalla erilaisia kehityshankkeita joista on syntynyt muutakin kuin takan sytykettä. Helppous toimia konsultin kanssa joka myös tuntee liiketoiminta-alueen jossa toimit."

Jari Porthén

Toteutimme laajan pitkäkestoisen kehityshankkeen Arvoverkon kanssa. Kristianin pitkä, monipuolinen kokemus auttoi monessa kohdin ja saimme hankkeen aikataulullisesti toteutumaan suunnitellusti.

Open Taxi

Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua. Suosittelemme!

Erinomainen yhteistyö Arvoverkko Oy:n kanssa. Pitkäaikainen yhteistyö on kantanut hedelmää ja auttanut minua monelta osin.

Hyvä yhteistyö konsultin kanssa ja paljon on tullut uusia ideoita ja ajatuksia liiketoiminnan kehittämiseen

Yhteistyö on sujunut erinomaisesti konsultin kanssa. Monta kriittistä prosessia on saatu vietyä eteenpäin ja käytäntöön onnistuneesti yhteistyössä konsultin kanssa.

Konsultoinnista on merkittävää hyötyä yrittäjälle. Se antaa hyvää taustatukea ja neuvonantoa strategian toimeenpanon tuessa.

Saatiin hyvä näkemys yrityksen mahdollisista kehittämistarpeista

Jutta Rinnetmäki

Konsultointi oli avartavaa ja auttoi kehittämään omaa yritystoimintaa sellaisista näkökulmista, joita ei ollut ennen tullut ajatelleeksi. Voin suositella StarttiPlus-palvelua sekä Arvoverkko Oy:tä muille aloitteleville yrittäjille. :)

Miika Vuoti

Kiitos hyvästä ja asiantuntevast palvelusta!

Otso V.

"Laadimme yhteistyössä Arvoverkko Oy:n kanssa liiketoiminta- ja käynnistämissuunnitelman uudelle liiketoimintasektorille. Lähdimme liikkeelle asiakkaista ja heidän odotuksista ja tarpeista. Käsittelimme miten yrityksen vahvuuksilla pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Yrityksen kehittämiseksi löysimme monia toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka toimivat käytännössä. Löysimme yhdessä monia viestinnän ratkaisuja asiakkaiden tavoittamiseksi. Pystyimme näin yhdistämään erinomaisin tuloksin Arvoverkko Oy:n näkemyksiä ja osaamista erityisesti yrityksen asiakkaiden näkökulmasta aikaansaamaan tuottavan liiketoiminnan."

Kimmo Laine

Olen ollut mukana useassa hankkeessa, jossa Arvoverkko Oy / Kristian Karimo on toiminut konsulttina, valmentajana ja moderaattorina. Työn laatu on aina ollut ammattitaitoista ja laadultaan erinomaista. Toteutunut työ on ollut konkreettista, käytännöllistä, mitattavaa ja tavoitteellista. Aikataulut ovat aina pitäneet. Vahva suositus!

Arto Koljonen

Asiantunteva ja tehokkaasti suoritettu konsultointi

Avasi hyvin silmiä yrityksen tilanteesta. Tulee järjestettyä oikea aika tekemiselle keskittyä kehittämisasioihin. Auttaa yritystä tulevaisuuden kehittämisessä.

Palvelusta on hyötyä yhtiöllemme kehitystoimenpiteitä suunniteltaessa.

Muutamia konsultteja käyttänyt vuosien varrella ja Arvoverkko / Kristian Karimo on kyllä joka kerta ollut kaiken ajan ja rahan arvoinen. Saatiin asioita eteenpäin, ja erityisesti sain haastamista ja sparrausta omille ideoilleni ja sitä kautta yhtiön strategiaan ja toimintaan selkeyttä mm. uudistetun toiminta- ja kehittämissuunnitelman avulla.

Palvelu on vastannut odotuksia ja ollut erittäin hyödyllistä yrityksen toiminnan kehittämisessä

Palvelusta on merkittävää apua ja hyötyä yrittäjälle. Suosittelen muillekin yrittäjille.

Serguei Pakkanen

Hei,
Luulen että Arvoverkko Oy:n Kristian on parhaasta päästä konsultti sekä yritysten kehityksen asiantuntija
Oma kokemukseni yhteistyöstä ollut tosi hyvä sekä kaikinpuolin onnistunut????!

Mitä jäi mieleen????:
Kristianin positiivisuus ja optimistinen asenne on helposti tarttuva ja luo turvallisuuden tunnetta kun tehdään yhteistä projektia. Kokoajan tuntuu että asiat on ammattimiehen käsissä ja kaikkiin saadaan löydettyä ratkaisun. Tällainen yhteistyö vapauttaa yrittäjän mielen, rohkaisee ajattelemaan ja analysoimaan asioita laajemmin, syvemmin ja monipuolisemmin
Olen saanut arvokkaita neuvoja ja vinkkejä joiden ansiosta yrittäjänä olen vahvempi ja tehokkaampi

Suosittelen lämpimästi!

Nazar Musa

(Alkuperäinen teksti)
بالإضافة الي ان كريستيان يتمتع بقوة ملاحظة حول الاشياء الدقيقة اقدر لك كل ذالك و اتمناك بخير وعافية

(Googlen käännös)

Auta minua, kunnes olen oppinut paljon markkinoinnin taitoja ja ymmärtämään yritysten toimintaa yksinkertaisella ja houkuttelevalla tyylillä.

Lisäksi Christianilla on vahva havainto pienistä asioista, arvostan kaikkea sitä ja toivon sinulle kaikkea hyvää

 

Pekka R.

"Yrityksemme on toteuttamassa seuraavaa askelta kohti kansainvälistymistä ja Arvoverkko Oy kanssa olemme tehneet valmistelevaa hakua hankkeelle. Kristian Karimon kanssa on ollut helppo toimia ja hän on määrätietoisesti vetänyt projektia kohti maalia. Suosittelen."

John Niemi

Arvoverkko auttoi meidän yritystä kirkastamaan strategiaa ja myös arkisia toimintamalleja. Hyvää kädet savessa tekemistä josta on ollut pitkäkantoista hyötyä.

Juha Varinowski

Erinomaista asiantuntijapalvelua.

Asiantuntevaa ja hyvää strategista kehittämistä ja toimeenpanon tukea

Asiantunteva ja hyvä palvelu

Sujuva palvelu, josta hyötyä yritykselle ja yrittäjälle

Konsultti oli asiantunteva ja palvelu hyödyllinen

Tehokas ja yritystä kehittävä prosessi

Nina Kervinen

Aloittelevana yrittäjänä olen monen aivan uuden asian edessä. Löysin Kristianin Starttiplus palvelun kautta. Yhteistyö on alusta alkaen ollut antoisaa, tehokasta ja mikä tärkeintä, sitä tehdään hyvällä mielellä. Asioita pohditaan monelta kantilta ja olen saanut hyvin käytännönläheisiä vinkkejä selkokielellä. Kristianin hyväntuulinen mutta määrätietoinen ote on auttanut hahmottamaan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Se on tuonut tekemiseen systemaattisuutta. Suosittelen lämpimästi!

Nguyen Bich Hien

(Alkuperäinen)
Best service since the day I moved to Finland

(Googlen käännös)
Parasta palvelua sen päivän jälkeen kun muutin Suomeen

Maarit H.

"Käytin Arvoverkko Oy:n palveluja yitykseni kehittämiseksi. Kristianin kanssa oli helppo työskennellä, ja hänen otteensa asioihin oli hyvin käytännönläheinen. Hän antoi tukea monille omille ajatuksilleni, mutta auttoi myös näkemään uudella tavalla ja eri näkökulmasta muita asioita, ei välttämättä niin isoja, mutta yrityksen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita. Kristianin kanssa vietetystä kehittämispäivästä on nyt kulunut vajaa puolisen vuotta, ja siinä ajassa olen laittanut kaikki esille tulleet kehittämistarpeet käytäntöön. Ja ilmeisen hyvällä tuloksella, koska töitä on niin paljon:) Yrittäjän paras kaverihan on toinen yrittäjä, mutta myös hyvä konsultti!"

Christian Hellgren

Olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä strategisen kehittämisen eteen. Analysoinnin jälkeen olemme saaneet suurta apua strategian luontiin sekä jatkuvan toimenpidesuunnitelman kehittämiseen!

Kai Rustholkarhu

Asiantuntevaa valmennusta

Palvelu on toteutunut suunnitelman mukaisesti ja täyttänyt odotukset sekä toiminnallisesti ja aikataulullisesti.

Hyvää keskustelua ja monipuolista pohdintaa sekä analysointia yhtiön strategiavaihtoehtojen määrittelyssä ja kehitysprosessin suunnittelussa..

Palvelu on hyvää ja kehittävää ja suosittelen palvelua muillekin yrittäjille. Toivottavasti nämä palvelut tulevat jatkumaan myös tulevaisuudesssa.

Kristian kertoo asiat niin että niistä saa selkoa ja kokee itse ymmärtävänsä kehitystoimenpiteiden kannattavuuden. Vertauskuvallisesti oli alussa kun pikkuvauvalla näiden asioiden kanssa ja pikkuhiljaa taaperosta tuli aikuinen. Opin täyttämään erilaisia seurantataulukoita ja näkemään mihin kannattaa panostaa ja mitä muuttaa. Kiitos Kristian.

Palvelusta on suurta hyötyä yrittäjälle. Suosittelen Arvoverkko Oy:n palvelua muillekin yrittäjille.

Minna Varis

Arvoverkko Oy:n vetäjän Kristian Karimon Startti Plus valmennus selkeytti oivallisesti niitä asioita, mihin aloittavan yrittäjän tulee keskittyä / mitä priorisoida ja antoi hyviä työkaluja suunnitelmalliseen tehtävien tekemiseen / niiden seurantaan. Lämmin suositus. :)

Claudia Laaksonen
Samuli S.

"Arvoverkko on auttanut EMUa jäsentämään ja kehittämään omaa liiketoimintaa. Arvoverkko on ollut EMU:lle hyvä sparrailukumppani ja yhteistyön tekeminen on ollut antoisaa. Kehityshankkeita on ollut mm. strategiakartan selkeyttäminen ja johtoryhmätyöskentelyyn liittyvien käytänteiden jalkauttaminen. Liikkeelle on lähdetty aina yrityksen todellisista tarpeista ja työskentelyote on ollut mukavan käytännönläheinen, josta onkin saatu tuloksia nopeasti. Suosittelen."

Anssi Havve

Kristianin kanssa työstetty ratkaisuja
n.20v eri projekteissa.
Hän on haastanut ratkaisemaan ongelman tai
epäkohdan hyvällä menestyksellä.
Suosittelen!

Markku Lehikoinen

Suosittelen!

Keskustelut / analyysit auttoivat meitä suuresti. Odotamme seuraavia keskusteluita.

Erittäin sujuvaa ja innostavaa työskentelyä.

Saatiin hyvä vauhti yrityksen suunnitelmalliseen kasvattamiseen

Prosessi avartanut yrityksen johtamisen tapoja ja toimintamalleja ja tuonut uutta näkemystä yrityksen systemaattiseen tapaan jalkauttaa yrityksen strategiaa käytäntöön

Palvelu on ollut erinomainen tuki liiketoiminnalleni. Kristian on erinomainen konsultti ja ymmärtää vahvalla kokemuksellaan yrittäjän liiketoiminnan haasteet

Lauri

Olin tekemässä uutena yrittäjänä 1. toimintavuoden jälkeen toimenpide- ja markkinointisuunnitelemaa tulevaisuuden tarpeita varten. Yksinyrittäjänä suhtauduin aluksi näitten tarpeellisuuteen epäilevästi, mutta Kristianin kanssa asioista keskustellessa näitten merkitys avautui myös minulle.
Kristian on kehittänyt hyvät työkalut, joilla toiminnan nykytilan analysonti ja kehityskohteiden valinta on johdonmukaista ja selkeää.
Tällainen työskentelytapa on oikealla tavalla haastavaa ja edellyttää yrittäjältä paneutumista analyysien ja suunnitelmien tekemiseen. Ongelmakohdat selvisivät Kristianin kanssa niitä läpikäydessä.
Voin suositella Arvoverkko Oy, Kristian Karimo yrityksen suunnittelupalveluiden tuottajana.

Iingxiao Zhi
Tony V.

"Kokemukseni Arvoverkon palveluista on erinomainen. Laadimme asiantuntijan johdolla analyysin/kehittämissuunnitelman, joka antaa hyvä pohjan tulevaisuuden kasvutavoitteiden saavuttamiselle. Loistavaa oli myös se, että palvelun pystyi tilaamaan yritystenkehittamispalvelut.fi kautta merkittävästi subventoituna. Kiitos, yhteistyömme jatkuu varmasti!"

Tero Wester

Arvoverkko Oy on toiminut apunamme muutamassa kehitysprojektissa. Asiat etenivät hyvin ja yhteistyö oli sujuvaa, olimme hyvin tyytyväisiä tuloksiin.

Pukhraj Ranjan

(Googlen kääntämä) Pääsin työskentelemään Kristian & Arvoverkko Oy:n kanssa Startup Grant Helsingin kautta. Hän on loistava valmentaja, jolla on hyvä energia ja upeat oivallukset! Suosittelisin hänen yritystään

(Alkuperäinen)
I got to work with Kristian & Arvoverkko Oy through Startup Grant Helsinki. He is a great coach with good energy and great insights! I would recommend his company

Palvelusta on yhtiölleni merkittävästi hyötyä ja olen kiitollinen ELY:lle siitä, että se mahdollistaa kehityspalveluiden hyödyntämisen.

Yhteistyö konsultin kanssa sujui hyvin ja palvelu oli odotusten mukainen

Palvelu tuli todellakin tarpeeseen ja oikea aikaisesti. Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii ehdottomasti asiantuntijan apua yrityksen ottaessa askelia eteenpäin, oikeaan suuntaan, kasvuun ja oikea aikaiseen tekemiseen. Palvelu toteutettiin tehokkaasti, laadukkaasti, asiantuntevasti ja oikea aikaisesti. Fokus tekemiseen säilyi koko prosessin ajan taaten laadukkaan lopputuloksen. Voin suositella Kristian Karimoa asiantuntijana/palveluntuottajana yritysten elinkaaren kaikkiin kasvun ja kannattavuuden vaiheisiin.

Ennalta asetetut tavoitteet toteutuivat erinomaisesti. Tuotokset terävöittivät yrityksen liiketoimintaa olennaisesti. Samalla turhat lisäarvoa tuottamattomat teemat jäivät luonnollisesti pois.

Palvelusta on ollut yritykselle merkittävää hyötyä. Erittäin ammattitaitoinen ja asiallinen asiantuntija. Lisäksi pysyi sovitussa aikataulussa.

Alex L

Kristianilla on asianmukaista että omakohtaista kokemusta yritysjohdosta, ja sain hyvää neuvontaa liiketoiminnalleni.

Tom Bäckström

Arvoverkko Oy

Laaja kokemus eri toimialoilla toteutetuista kasvuprojekteista takaavat sen, että hyväksi todetut parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä myös teidän organisaatiossanne.