Startti plus

Tutustu esitteeseen ja valitse Startti Plus -kumppaniksi Arvoverkko Oy.

Startti plus - Yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu: Myynti ja markkinointitaidot

Startti Plus on Uudenmaan TE-toimiston tarjoama maksuton asiantuntijapalvelu asiakkailleen, jotka ovat saaneet starttirahaa. Palvelussa saat sparrausta myyntisi tehostamiseen ja tukea markkinointitaidoillesi sekä kirjallisen suunnitelman liiketoimintasi kehittämiseen. Lisäksi voit saada tarpeesi mukaan jopa neljä jatkotapaamista myynti- ja markkinointiosaamisesi syventämiseksi.  Palvelua tuottavat TE-toimiston sopimuskumppanit, joista voit valita mieleisesi.

Lisätietoa Startti Plus palvelusta: https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/asioi-meilla/alkava-yrittaja-ja-starttiraha/starttiraha/uusimaa-startti-plus

Lisätietoa starttirahan hakemisesta: https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/asioi-meilla/alkava-yrittaja-ja-starttiraha/starttiraha

Kristian Karimo

Kristian on Uudenmaan ELY-keskuksen sertifioitu asiantuntija ja muutosjohtamisen asiantuntija, joka on toiminut liikkeenjohdon konsulttina jo vuodesta 1997. Kristianin tavoite on auttaa muita ihmisiä ja organisaatioita menestymään.

Arvoverkko Oy

Kannattavaan kasvuun tähtäävien Uudellamaalla toimivien yrittäjien (alle 20 henkilöä) strateginen tuki ja muutosjohtamisen asiantuntija.

Päämäärä

Edesauttaa asiakasyrityksen menestysstrategian luomista sekä tulos- ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Toimintatapa

Arvoverkko Oy:n palveluresursseja hyödynnetään joustavasti asiakastarpeiden mukaisesti. Arvoverkko Oy:n toiminta perustuu 100 %:een luottamukseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Ratkaisumme

Mitä?

Kehittämispalvelu yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointipalvelu.

Kenelle?

Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritystoiminnan kannattavuuteen ja kasvuun. TE-toimisto voi hyödyntää palvelussa tehtyjä arviointeja ja suunnitelmia työttömyyskorvauksella yritystoimintaa aloittaneiden starttirahapäätöksen ja / tai starttirahan jatkopäätöksen tukena.

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija sekä palvelun tuottamista tukevat asiantuntijakumppanit
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 •  Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja uudistuminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 3.0.

 

Palautteita palvelusta

Oheisena linkki saatuihin Arvoverkko Oy:n google palautteisiin:

 

https://www.google.fi/search?q=arvoverkko+oy

Oheisena muutama kirjallinen palaute starttiplus palvelun saaneilta asiakkailta:

Kristianin yritysneuvonta on ollut todella hyödyllistä yrittäjyyden alkuvaiheisiin. Kristianin neuvonnan alussa tekemä kartoitus kehityskohteista ja valmiit pohjat mm. strategian jalkauttamiseen ja markkinoinnin vuosikellon tekemiseen ovat auttaneet priorisoimaan, jäsentelemään ja suunnittelemaan tekemistä.
Lisäksi Kristian on tarjonnut hyvää keskustelua ja näkemyksiä kokeneena yrittäjänä ja jopa vinkkejä sopivista kontakteista. Kristian pystyi myös poimimaan Nousua Oy:n kehittämiskohteita  muutosvaiheeseessa, kun olemme siirtymässä konsultointia tarjoavasta yrityksestä myös tuotekehitystä tekeväksi startupiksi.


Voin suositella Arvoverkko Oy:ta ja Kristiania kaikille yrittäjyyden alkutaipaleella oleville!

Kiitos vielä ja ollaan yhteyksissä!

Helena Parkkinen

Nousua Oy

helena@nousua.fi

______________________________________________________________

Olen ollut erittäin tyytyväinen Arvoverkko Oy:n Kristian Karimon antamaan yritysneuvontaan. Kävimme alkuun kattavasti läpi sellaisia asioita, joissa tarvitsin apua, eli niin sanottuja kehityskohteita. Kehityskohteet nousivat esille täyttämäni itsearvioinnin avulla. Tämän jälkeen lähdimme systemaattisesti kehittämään näitä osa-alueita ja priorisoimme asiat tärkeysjärjestykseen.

Ennen yritysneuvontaa liiketoimintani oli mielestäni todella sekavaa, eikä siinä ollut juuri lainkaan suunnitelmallisuutta tai systemaattisuutta. Yritysneuvonnan jälkeen koen, että toiminta muuttui paljon systemaattisemmaksi monella eri osa-alueella ja aloin suunnittelemaan asioita niin, että niitä oli helppo lähteä viemään eteenpäin.

Yritysneuvonnan avulla sain liiketoimintaani selkeyttä ja pääsin ohjeistetusti oikeille raiteille. Tästä on siis hyvä jatkaa toiminnan kehittämistä ja kasvattamista!

Voin lämpimästi suositella Arvoverkko Oy:n yritysneuvontaa jokaiselle yrittäjälle!

Toni Kaunonen

Fysioterapeutti ja hyvinvointivalmentaja

www.fysiokaunonen.com

_________________________________________________________________

"Kristian on valmistautunut tapaamisiin ja kannustanut myös minua valmistautumaan niihin. Hän paneutuu asioihini ja mielestäni löytää hyvin ne asiat, joihin tarvitsen opastusta. Hän on luonut avoimen ja tasavertaisen työskentelysuhteen, jossa on helppo kysyä ja ottaa vastaan palautetta.

Arvoverkon IP—pikatesti antoi hyvän kuvan myös minulle yritystoiminnan osa-alueista, jotka menevät hyvin ja joihin tarvitsen tietoa ja apua.
Työskentelin ensimmäisen ja toisen tapaamisen välillä ja Kristian teki niiden perusteella nelikentän, jossa kävi ilmi vahvuudet, heikkoudet uhat ja mahdollisuudet. Nelikenttä näytti minulle selkeästi tilanteeni yrittäjänä, ja että on myös paljon mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Hän on hyvin kuvannut koko työskentelyprosessin ja olemme asettaneet prosessille tavoitteet ja aikataulun. Tämä helpottaa minua työskentelemään oikeaan suuntaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Se myös rauhoittaa mieltä, ettei kaikkia asioita tarvitse ratkaista heti ja yksin. Olemme sopineet myös asioiden käsittelyjärjestyksen.

Kristian on osannut sanoa suoraan palautteen rakentavasti ja myös antanut vaihtoehtoja, miten korjata toimintaa.

Olen todella tyytyväinen, että olen saanut tällaisen asiantuntijan tukemaan alkavaa yritystoimintaa, joka on osittanut aitoa kiinnostusta yritystoimintani kehittämiseksi. Työskentely on antoisaa, hauskaa ja rentoa ja kuitenkin vaativaa.

Toivon, että mahdollisimmat monet saavat uudet yrittäjät saavat näin laadukasta tukea."
 

Ystävällisin terveisin

Kirsi Marttinen
Työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja, sosiaalityöntekijä

Puh 050-5752878
mail. kirsi@sopivastitoisin.net
www.sopivastitoisin.net

 

Toimeksiannot

Arvoverkko Oy on toteuttanut parin viime vuoden aikana Starttiplus toimeksiantoja yli 50 alkavalle yritykselle. Laatupalautteiden keskiarvo on ollut 5/6. Kaikki toteutetut toimeksiannot ovat johtaneet jatkoneuvontoihin yrityksissä ja yrittäjät ovat saaneet merkittävää lisäarvoa omaan alkavaan yritystoimintaansa.

 

Miksi Arvoverkko?

20 vuotta

Meillä on yli 20 vuoden kokemus yritysten liiketoiminnan kehittämisestä.

100%

Toimintamme perustuu 100%:een luottamukseen ja asiakastyytyväisyyteen.

Arvoverkko

Monialainen, vahva verkostomme koostuu kokeneista asiantuntijoista.

Palvelun sisältö

Palveluntuottaja arvioi asiakkaan yrittäjävalmiudet keskittyen myynti- ja markkinointitaitoihin sekä käy toimeksiannossa läpi:

 • Perustiedot
 • Yrityksen tavoitetilan; Missio, visio 3-5 vuoden päähän, tavoitteellista toimintaa ohjaavat arvot, yrityksen kriittiset menestystekijät
 • Taloudelliset tavoitteet, asiakkuustavoitteet, sisäiset tavoitteet, henkilöstötavoitteet
 • Yrityksen markkinat, niiden kasvunäkymät sekä asiakashankintasuunnitelma
 • Myyntisuunnitelmat ja –laskelmat
 • Myynnin kannattavuus ja hinnoittelu
 • Markkinointisuunnitelma
 • Yrityksen kannattavan kasvun edellytykset ja mahdollisuudet arvioituna;
  • Palvelut/tuotteet
  • Asiakkaat, markkinointi ja myynti ja kilpailijat
  • Tietojärjestelmät
  • Johtaminen ja osaaminen
  • Verkostoyhteistyö
 • SWOT suhteessa kehittämistavoitteeseen.

Palveluntuottaja laatii ja toimittaa asiakkaalle kehittämissuunnitelman, joka pitää sisällään toimenpidesuositukset asiakashankinnan, myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi sekä tuo esiin kannattavan kasvun edellyttämät toimenpiteet.

Tavoitteena on, että neljässä mahdollisessa jatkotapaamisessa tuodaan ratkaisumahdollisuudet esille ja tuetaan niiden jalkautuksessa sekä autetaan asiakasta keskittämään resurssinsa oikeisiin asioihin ja sen jälkeen toteuttaa asiat oikein.

Tarvittaessa autamme asiakasta pitkäjänteisesti ja ohjaamme hänelle parhaat mahdolliset kumppanit, niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Autamme myös public-private rahoitusten järjestelyissä sekä Business Finland, Finnvera ja ELY-rahoitusten hakemisessa.