Kasvu ja uudistuminen

Mitä?

 • Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tai uudistamiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, joka haluaa kasvaa suunnitelmallisesti ja jolla on tähän edellytykset.

 • Yrityksille, joilla on edellytykset sekä vahva halu ja motivaatio kehittää ja kehittyä
 • Yrityksille, jotka tavoittelevat positiivista, näkyvää muutosta yritykseen
 • Kasvuedellytysten kehittämisellä luodaan mahdollisuudet menestyksekkääseen ja kannattavaan liiketoimintaan, joko kotimaasta tai kansainvälisesti

Miten?

 • Toteutetaan asiantuntijan ja yrittäjän vuorovaikutteisena työskentelynä
 • Laadun takeena yli 20 vuoden kokemuksella yritysten liiketoiminnan kehittämisen sertifioitu asiantuntija
 • Lisätietoja Arvoverkko Oy:stä, kristian.karimo@arvoverkko.fi
 • Sertifikaatit seuraaviin palveluihin:
  • Analyysi
  • Kasvu ja kansainvälistyminen
  • Johtaminen ja henkilöstö
  • Starttiplus 2.0

Toimenpiteinä

Palvelu voi sisältää toimenpiteitä, joilla:

 • määritellään yritykselle kannattavaa kasvua tukeva strategia ja strategiakartta
 • laaditaan strategian jalkauttamista tukeva toiminta- ja kehittämissuunnitelma
 • ohjataan yrityksen omistajaa suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan, ennakointiin ja sen hyödyntämiseen
 • kehitetään ja vahvistetaan yrityksen liiketoiminnan parempaa hallintaa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteissa
 • suunnitellaan, miten kasvu toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • tuetaan ja ohjataan yritysjohtoa kasvun, kansainvälistymisen ja/tai muutostilanteen mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen ja strategian hallinnassa ja suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa

 

Tavoitteena

 • Palvelun tavoitteena on tukea yritystä niin, että sille syntyy selkeä ymmärrys kasvustrategiasta, asiakkaista ja markkinoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää yrityksen strategista ja liiketoimintaosaamista sekä digitalisaation hyödyntämistä.
 • Tavoite konkretisoituu tilaajan tekemässä tilauksessa palveluntuottajalle. Asiantuntijapalvelu toteutetaan asiantuntijan ja pk-yrityksen yhteistyönä.

Hinta

 • Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan, ja se maksaa yritykselle 325 euroa + alv/päivä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Hakeminen: https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kasvu

Referenssit

Vuodesta 2014 lähtien on toteutettu yli 200 ELY-kehittämispalvelu (Kehpa-projektia) 

Esimerkkejä toteutetuista toimeksiannoista eri toimialoilta:

 • Isännöintialan yrityksiä
 • Bitumikattojen asennus- ja vedeneristystyöt
 • Laatoitus- ja kylpyhuoneurakointi
 • Märkätilojen valvonta
 • Tekninen tukkukauppa: teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Viestintälaitteiden tukkukauppa
 • Siivousvälinevaunujen valmistus ja uusi innovaatio kotituotesektorille
 • Elektroniikkakomponenttien tukkukauppa
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • Bioteknologialan yritys
 • Suoramyyntiä harjoittava yritys
 • Useita It-palvelutaloja
 • Alkoholin valmistustoimintaa harjoittava yritys
 • Tapahtumatuotantoa harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Lääketieteellisiä laserlaitteita valmistava yritys
 • Mainostoimisto- ja viestintäala
 • Sähkötukkuja / teknistä tukkukauppaa harjoittavia yrityksiä
 • Vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Tilitoimistoalan yrityksiä
 • Kampaamoalan yritys
 • Remontointialan yrityksiä
 • LVI-alan yrityksiä
 • Markkinointitoimistoalan yritys
 • Maansiirto- ja kaivinkonealan yrityksiä
 • Autovuokrausalan yrityksiä
 • Sähköurakointia harjoittava yrityksiä
 • Muovialan tuotteita valmistava yritys

Työnäyte 1: (Isännöintiala)

Työnäyte 2: (Pakettiauton vuokrausta harjoittava palveluyritys)

Työnäyte 3: (Informaatioteknologian yritys)