Innovaatioseteli

Mitä vaaditaan?

 • Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
 • Yrityksesi on yhtiömuotoinen pk-yritys (ei toiminimi, suuri yritys, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys)
 • Olet ollut päätoiminen yrittäjä rahoitusta hakevassa yrityksessä vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista – tai rahoitusta hakevassa yrityksessäsi on vähintään yksi kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen Innovaatiosetelin hakemista
 • Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksesi on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymiseen (ei olemassa olevan tuotteen jatkokehittäminen)

Mihin voidaan hyödyntää?

 • Tässä on esimerkkejä siitä, mihin yrityksesi voi hyödyntää Innovaatioseteliä:
 • Tuote- ja palvelustrategian tai -muotoilun kehittämiseen liittyvät palvelut
 • Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot sekä IPR-asiat
 • Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Kenelle sopii?

 • Business Finland ei myönnä rahoitusta, jos:
  • yritystä koskeva Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa on huonompi kuin A
  • yrityksellä on aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä
  • yritys ei ole toimittanut tilinpäätöstään Patentti- ja rekisterihallitukseen osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla
  • yrityksen tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti
  • yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
  • yrityksellä on verohallinnon tietojen mukaan erääntyneitä veroja tai maksuja, joihin ei ole sovittuna maksusuunnitelmaa
  • yritys on laiminlyönyt muihin lakisääteisiin velvoitteisiin liittyviä rekisteröimis-, ilmoitus- tai maksuvelvollisuuksia

Kuvaus

Innovaatiosetelissä avustuksen määrä on 6 000 euroa ja 100 % ostettujen palvelujen arvonlisäverottomasta määrästä. Voit käyttää tämän summan ostaaksesi palveluita yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yrityksesi voi saada setelin vain kerran.

Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan toimittaman työn ja maksanut tämän palkkion.

Kirsi Marttinen

Olin aloitteleva yrittäjä ja Arvoverkon Kristian kävi olennaisia asioita kanssani läpi yrittäjyydestä. Teemoina oli mm markkinointi, jonka koin vaikeaksi. Nyt tuosta on kulunut kohta kolme vuotta ja useat asiat käyvät edelleenkin mielessä. Voin suositella tätä palvelua

Kirsi Marttinen

"Kristian on valmistautunut tapaamisiin ja kannustanut myös minua valmistautumaan niihin. Hän paneutuu asioihini ja mielestäni löytää hyvin ne asiat, joihin tarvitsen opastusta. Hän on luonut avoimen ja tasavertaisen työskentelysuhteen, jossa on helppo kysyä ja ottaa vastaan palautetta.

Arvoverkon IP—pikatesti antoi hyvän kuvan myös minulle yritystoiminnan osa-alueista, jotka menevät hyvin ja joihin tarvitsen tietoa ja apua.
Työskentelin ensimmäisen ja toisen tapaamisen välillä ja Kristian teki niiden perusteella nelikentän, jossa kävi ilmi vahvuudet, heikkoudet uhat ja mahdollisuudet. Nelikenttä näytti minulle selkeästi tilanteeni yrittäjänä, ja että on myös paljon mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Hän on hyvin kuvannut koko työskentelyprosessin ja olemme asettaneet prosessille tavoitteet ja aikataulun. Tämä helpottaa minua työskentelemään oikeaan suuntaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Se myös rauhoittaa mieltä, ettei kaikkia asioita tarvitse ratkaista heti ja yksin. Olemme sopineet myös asioiden käsittelyjärjestyksen.

Kristian on osannut sanoa suoraan palautteen rakentavasti ja myös antanut vaihtoehtoja, miten korjata toimintaa.

Olen todella tyytyväinen, että olen saanut tällaisen asiantuntijan tukemaan alkavaa yritystoimintaa, joka on osittanut aitoa kiinnostusta yritystoimintani kehittämiseksi. Työskentely on antoisaa, hauskaa ja rentoa ja kuitenkin vaativaa.

Toivon, että mahdollisimmat monet yrittäjät saavat näin laadukasta tukea."

Matti Hakamäki

Jos haluat menestyä liiketoiminnassa niin suosittelen ottamaan yhteyttä Arvoverkko oy

Maamusta Studio & Galleria
Lauri

Olin tekemässä uutena yrittäjänä 1. toimintavuoden jälkeen toimenpide- ja markkinointisuunnitelemaa tulevaisuuden tarpeita varten. Yksinyrittäjänä suhtauduin aluksi näitten tarpeellisuuteen epäilevästi, mutta Kristianin kanssa asioista keskustellessa näitten merkitys avautui myös minulle.
Kristian on kehittänyt hyvät työkalut, joilla toiminnan nykytilan analysonti ja kehityskohteiden valinta on johdonmukaista ja selkeää.
Tällainen työskentelytapa on oikealla tavalla haastavaa ja edellyttää yrittäjältä paneutumista analyysien ja suunnitelmien tekemiseen. Ongelmakohdat selvisivät Kristianin kanssa niitä läpikäydessä.
Voin suositella Arvoverkko Oy, Kristian Karimo yrityksen suunnittelupalveluiden tuottajana.

Joonas Galab

Käytiin Arvoverkko Oy:n Kristianin kanssa viikoittain läpi yritystoiminnan vahvuuksia ja kehityskohtia, ja analysoitiin olennaisia jatkokehitystoimenpiteitä. Osaavaa ja ammattitaitoista konsultointia.

Mihin voidaan hyödyntää?

Tässä on esimerkkejä siitä, mihin yrityksesi voi hyödyntää Innovaatioseteliä:

 • Tuote- ja palvelustrategian tai -muotoilun kehittämiseen liittyvät palvelut
 • Kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot sekä IPR-asiat
 • Tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut