Innovaatioseteli

Mitä vaaditaan?

 • Mitä yritykseltäsi vaaditaan?
 • Yrityksesi tulee olla alle viisivuotias, kun hakemus jätetään. Ikä lasketaan yrityksen kaupparekisteriin rekisteröimispäivästä.
 • Yrityksesi kokoluokka on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
 • Yrityksesi Suomen Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A
 • Yrityksesi on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymiseen (ei olemassa olevan tuotteen jatkokehittäminen)

Mihin voidaan hyödyntää?

 • Tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen
 • Teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi
 • Innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut

Kenelle sopii?

 • Innovaatioseteliä ei voida myöntää jo:
  • Yrityksesi ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
  • Yrityksesi Asiakastiedon rating Alfa on huonompi kuin A
  • Yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä
  • Yrityksesi on yli 5-vuotias yritys, keskisuuri tai suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio, säätiö, yhdistys tai ahvenanmaalainen yritys
  • Tarkoituksesi on hankkia tietoa uusista vientimarkkinoista
  • Innovaatiosetelillä hankittava ulkopuolinen osaaminen ei ole sisällöltään uutta verrattuna yrityksesi omaan osaamiseen
  • Yritykselläsi ei ole kansainvälistymiseen liittyviä suunnitelmia

Kuvaus

Avustuksen määrä on 75 % ostettujen asiantuntijapalvelujen arvonlisäverottomasta määrästä ja korkeintaan 4 500 euroa. Omarahoitusosuus on 25 % hyväksyttävistä kustannuksista. Voit käyttää rahoituksen ostaaksesi palveluita yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Yrityksesi voi saada setelin vain kerran.

Maarit H.

"Käytin Arvoverkko Oy:n palveluja yitykseni kehittämiseksi. Kristianin kanssa oli helppo työskennellä, ja hänen otteensa asioihin oli hyvin käytännönläheinen. Hän antoi tukea monille omille ajatuksilleni, mutta auttoi myös näkemään uudella tavalla ja eri näkökulmasta muita asioita, ei välttämättä niin isoja, mutta yrityksen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita. Kristianin kanssa vietetystä kehittämispäivästä on nyt kulunut vajaa puolisen vuotta, ja siinä ajassa olen laittanut kaikki esille tulleet kehittämistarpeet käytäntöön. Ja ilmeisen hyvällä tuloksella, koska töitä on niin paljon:) Yrittäjän paras kaverihan on toinen yrittäjä, mutta myös hyvä konsultti!"

Christian Hellgren

Olemme tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä strategisen kehittämisen eteen. Analysoinnin jälkeen olemme saaneet suurta apua strategian luontiin sekä jatkuvan toimenpidesuunnitelman kehittämiseen!

Juha Varinowski

Erinomaista asiantuntijapalvelua.

Samuli S.

"Arvoverkko on auttanut EMUa jäsentämään ja kehittämään omaa liiketoimintaa. Arvoverkko on ollut EMU:lle hyvä sparrailukumppani ja yhteistyön tekeminen on ollut antoisaa. Kehityshankkeita on ollut mm. strategiakartan selkeyttäminen ja johtoryhmätyöskentelyyn liittyvien käytänteiden jalkauttaminen. Liikkeelle on lähdetty aina yrityksen todellisista tarpeista ja työskentelyote on ollut mukavan käytännönläheinen, josta onkin saatu tuloksia nopeasti. Suosittelen."

Anssi Havve

Kristianin kanssa työstetty ratkaisuja
n.20v eri projekteissa.
Hän on haastanut ratkaisemaan ongelman tai
epäkohdan hyvällä menestyksellä.
Suosittelen!

Kai Rustholkarhu

Asiantuntevaa valmennusta

Mihin voidaan hyödyntää?

Tässä on esimerkkejä siitä, mihin yrityksesi voi hyödyntää Innovaatioseteliä:

 • tuotteiden tai palvelutuotteiden prototyyppien kehittäminen
 • teollisoikeuksien (patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuojat, tavaramerkit) suojattavuusselvitykset sekä näiden ensihakemusten hakuprosessi
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut