05.04.2016

Tekes uudistaa rahoituspalveluita ja vahvistaa yritysten vientiosaamista

Tekes vahvistaa tutkimus- ja kehitysrahoituksen rinnalla palveluita, jotka auttavat kasvuyrityksiä menestymään vientimarkkinoilla ja kehittämään innovaatiokykyään. Tekesin tutkimus- ja kehitysrahoitus säilyy pääosin ennallaan. Tekesin uusien rahoituspalveluiden avulla yritykset voivat kartoittaa kansainvälisiä markkinoita ja saada palautetta asiakkailta, kehittää johtamista sekä parantaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamista ja innovaatiotyön systemaattista kehitystä. Samalla Tekesin verkkosivut ja hakemuspalvelu muuttuvat paremmin erikokoisia yrityksiä palveleviksi.

Tekesin rahoituspalveluiden muutokset lyhyesti

Kansainvälisen kasvun suunnitteluun omat rahoituspalvelut startup-yrityksille ja pk-yrityksille

Tempo-rahoituspalvelu startup-yrityksille
Startup-yritysten Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoituksen nimi muuttuu Tempo-rahoituspalveluksi. Rahoituksen tavoitteena on auttaa alle 5-vuotiaita startup-yrityksiä kasvamaan nopeasti vientimarkkinoille. Tempo-rahoituksen avulla yritys voi esimerkiksi kokeilla liiketoimintakonseptinsa toimivuutta ja hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta. Uudistuksessa on huomioitu keksintölähtöiset startup-yritykset entistä joustavammin. Yritykset voivat esimerkiksi selvittää ketterästi keksintölähtöisten, alkuvaiheen hankkeiden elinkelpoisuutta tekemällä prototyyppejä ja kartoittamalla markkinoita.

Kiito-rahoituspalvelu pienille ja keskisuurille yrityksille ja midcap-yrityksille
Pk-yrityksille tarkoitettu Kansainvälisen kasvun suunnittelu -rahoitus muuttuu Kiito-rahoituspalveluksi. Rahoituksen tavoitteena on innostaa pk-yrityksiä uudistamaan liiketoimintaansa ja kasvamaan vientimarkkinoilla. Yritys voi esimerkiksi kehittää kasvustrategiaansa ja parantaa valmiuksiaan vientimarkkinoilla selvittämällä markkinoita ja asiakastarvetta. Lisäksi rahoituksen avulla yritykset voivat uudistaa johtamista ja organisaation toimintatapoja vastaamaan paremmin kansainvälistymisen vaatimia muutoksia.

Innovaatioiden kehittäminen systemaattiseksi osaksi liiketoimintaa

Monet pienet- ja keskisuuret yritykset hyötyisivät innovaatiotoiminnan systemaattisesta kehittämisestä. Tätä varten Tekes tuo rahoituspalveluvalikoimaansa Into-rahoituksen, jonka avulla pienet ja keskisuuret yritykset voivat ostaa parasta mahdollista asiantuntemusta innovaatiotoimintansa kehittämiseksi. Rahoitusta voi käyttää myös huippuasiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.

Midcap-yrityksille räätälöityä tutkimus- ja kehitysrahoitusta

Uutena asiana tutkimus- ja kehitysrahoituksessa on midcap-yrityksille suunnattu tutkimus- ja kehitysrahoitus. Midcap-yritykset ovat suuria yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa. Midcap-yritykset voivat saada Tekesin t&k-rahoitusta samoilla rahoitusprosenteilla kuin suuryritykset, mutta midcap-yrityksiltä ei edellytetä yhtä tiivistä verkottumista pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on edistää lupaavien "pienten suurten" suomalaisten yritysten kansainvälistä kasvua ja siitä syntyvää vientiä.

Lue lisää Tekesin tarjoamista rahoituspalveluista Tekesin verkkosivuilta.