06.02.2015

Liiketoimintasuunnitelmalla tuloksiin

Palvelu toimii yritysjohdon tukena ja vision ja strategisten päätösten toteuttamisessa sekä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Sisältää liikeidean, ansaintamallin, strategiakartan, kilpailutilanteen, tulevaisuuden näkymät sekä taloudelliset ja toiminnalliset kehittämissuunnitelmat jatkotoimenpiteineen huomioituna.

Referenssejä toimialoista, joihin liiketoimintasuunnitelmia on laadittu

 • Isännöintiala
 • Bitumikattojen asennus- ja vedeneristystyöt
 • Laatoitus- ja 
kylpyhuoneurakointi
 • Märkätilojen valvonta
 • Tekninen tukkukauppa: 
teollisuustuotteet- ja autotarvikkeet
 • Maahantuonti ja uudet palveluinnovaatiot
 • Viestintälaitteiden tukkukauppa
 • Siivousvälinevaunujen valmistus ja uusi innovaatio kotituotesektorillev
 • Elektroniikkakomponenttien tukkukauppa
 • Sähkötarvikekauppa, teollisuusautomaation sähkötekniset komponentit ja laitteet
 • Bioteknologialan yritysv
 • Suoramyyntiä harjoittava yritys
 • Useita It-palvelutaloja
 • Alkoholin valmistustoimintaa harjoittava yritys
 • Tapahtumatuotantoa harjoittava yritys
 • Uusia palveluinnovaatiota kehittävä pk-yritys
 • Lääketieteellisiä laserlaitteita valmistava yritys
 • Mainostoimisto- ja viestintäala
 • Sähkötukkuja / teknistä tukkukauppaa harjoittavia yrityksiä
 • Vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta
 • Metalliteollisuuden / alihankintateollisuuden pk-yrityksiä
 • Kuljetusalan yrityksiä