07.06.2024

Arvoverkko Oy lanseerasi uudet palvelutuotteet Kasvu GO ja Kehitys GOAL

Kasvu GO on kasvu- ja kehittämishaluisille pk-yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen palvelu, jonka tuloksena on tehty tilannearvio, strategiakartta ja kehityssuunnitelma. Kehitys GOAL -palvelu on suunnattu tavoitteellista kasvua haluaville yrityksille. Palvelun sisältönä on kehitysasiantuntijan jatkuvan tuen avulla tehdä yritykselle kaikki tarpeelliset kasvun suunnitelmat, aloittaa tarvittavat toimenpiteet sekä varmistaa systemaattinen toteutus ja seuranta.

Kasvu GO - Yrityksen kasvun tueksi

Kasvu GO on kasvu- ja kehittämishaluisille pk-yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen palvelu, jonka tuloksena on tehty tilannearvio, strategiakartta ja kehityssuunnitelma.

Lisäksi Kasvu GO:hon kuuluu kasvun tueksi sopivimpien rahoitusvaihtoehtojen kuvaaminen ja sopivuusarviointi.

Työ tehdään yhdistämällä työkalupohjia, kokeneiden asiantuntijoiden neuvontaa ja konsultointia sekä myös itse tekemistä.

Kasvupaketti GO:n toteutusaika lähdöstä maaliin on 2 viikkoa. Hinta 2000 euroa + alv.

 

Palvelun sisältö

Asiakas saa:

Apua ja asiantuntijan näkemyksen kasvun suunnitteluun

Konkreettiset kuvaukset ja toimenpide-ehdotukset kasvulle

Tiedon kasvurahoituksen eri vaihtoehdoista

 

https://arvoverkko.fi/palvelumme/kasvu-go

 

Kehitys GOAL

Kehitys GOAL -palvelu on suunnattu tavoitteellista kasvua haluaville yrityksille.

Palvelun sisältönä on kehitysasiantuntijan jatkuvan tuen avulla tehdä yritykselle kaikki tarpeelliset kasvun suunnitelmat, aloittaa tarvittavat toimenpiteet sekä varmistaa systemaattinen toteutus ja seuranta.

Palvelu sisältää kahden asiantuntijan osaamisresurssin yrityksen käyttöön. Lopputuloksena on yritykselle luotu toimintatapa ja toimeenpanon tuki, jotka varmistavat kasvun ja menestymisen.

Palvelu toteutetaan asiakasyrityksen 1-4 avainhenkilön kanssa. Palvelun kesto on 12 kuukautta, hinta 680 euroa/kk.

Palvelun sisältö

 

Kaksi kokenutta asiantuntijaa käytössä yhteensä 4 tuntia/kk, palvelun kesto 12 kk (toistaiseksi voimassa oleva, purettavissa 1 kk:n irtisanomisajalla)

Alussa tiivis tilanne-analyysi (itsearviointi)

Strategiakartta ja strategian jalkauttamissuunnitelma

Liiketoimintakuvaus

NABC-kuvaus (tarve markkinoilla, tarjottavat tuotteet/palvelut, asiakkaille tarjottavat hyödyt, kilpailutilanne)

Myynti- ja markkinointisuunnitelma

Kehityssuunnitelma (sis. myös uudet tuotteet ja palvelut) ja kehitystoimenpiteet

Kassavirtalaskelma 18 kk

Sopivimmat liiketoiminnan kehittämisen rahoitukset

Kehittämistoimenpiteiden jatkuva seuranta

 

https://arvoverkko.fi/palvelumme/kehitys-goal