15.08.2014

Arvoverkko Oy valittu ELY-keskuksen yritystoiminnan Analyysi-palvelutuotteen kehittämispalveluiden toimittajaksi

Arvoverkko Oy on valittu tarjouskilpailun 25.3.2014 päivätyssä hankintapäätöksessä yritystoiminnan kehittämispalveluiden, Palvelu A (analyysi) palveluntuottajaksi. Tästä on laadittu puitesopimus 13.8.2014 Arvoverkko Oy:n ja ELY-keskuksen välille. Sopimuksen sisältö ja toimintaperiaate käydään yritysasiakkaan kanssa lävitse ennen toimeksiannon toteuttamista.