19.08.2014

Arvoverkko Oy on laatinut puitesopimuksen ELY-keskuksen kanssa yritystoiminnan kehittämispalvelujen osa-alueella "Kasvu"