27.06.2014

Q-Park Finland: Aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen vauhditti kasvua

Toiminnallaan Q-Park pyrkii siihen, että pysäköinti olisi helppoa ja ongelmatonta. Kehittämishankkeessa arvioitiin kaikki yrityksen toimintaan ja henkilöstöön liittyvät toimintatavat ja prosessit. Yhtenä kehittämiskohteena olivat esimerkiksi pysäköinninvalvonnan toimintatavat, joissa inhimillisiä virheitä sattuu helposti.

17.04.2013

Yritys

Q-Park Finland Oy

Idea

Toiminnallaan Q-Park pyrkii siihen, että pysäköinti olisi helppoa ja ongelmatonta. Kehittämishankkeessa arvioitiin kaikki yrityksen toimintaan ja henkilöstöön liittyvät toimintatavat ja prosessit. Yhtenä kehittämiskohteena olivat esimerkiksi pysäköinninvalvonnan toimintatavat, joissa inhimillisiä virheitä sattuu helposti.

Vaikutus 

Kehittämishanke vastasi onnistuneesti koko konsernin kestävän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, muun muassa työssä viihtyvyyden ja työturvallisuuden parantamiseen. Sairauspoissaolot vähenivät yli 10 %, myös henkilöstön vaihtuvuus väheni. Kämmentietokoneiden käyttöönotto tehosti pysäköinninvalvontaa yli 15 %, ja virheiden määrä väheni huomattavasti. Q-Park Services Oy:n liikevaihto lisääntyi 50 % ja toiminta laajeni hankkeen myötä uusille paikkakunnille.

Tekesin rooli 

Hanke sai Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitusta. Tekesin mukanaolo madalsi kynnystä käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua, mikä oli ensiarvoisen tärkeää organisaation kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa sisältävän hankkeen onnistumisessa.

 

LUE LISÄÄ AIHEESTA www.tekes.fi sivustolta