27.06.2014

REALCO: LIIKETTÄ ISÄNNÖINTIIN – Uusi asiakaskeskeinen palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismalli

Keskeistä uudessa asiakaskeskeisessä palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismallissa on seurattavien asioiden ja verkoston yhteisten pelisääntöjen määrittely isännöintityössä, palveluprosessien kehittäminen isännöintityössä, uusien johtamisen, työskentelytapojen ja ohjeiden luominen ja käyttöönotto, teknillisen ja toiminnallisen ratkaisun valinta ja käyttöönotto sekä teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palveluiden läpinäkyvyyden ja käytettävyyden lisäämisessä.

Yritys: Realco Oy

Realco Oy on isännöintialan kokenut toimija, joka tarjoaa asiakkailleen uusia toimintatapoja, tehokasta asiakaspalvelua ja kiinteistöhallinnan osaamista. Realco-konsernin isännöintipalvelu perustuu tekniseen osaamiseen, työn jatkuvaan kehittämiseen sekä tutkimustiedon ja kokemuksen pohjalta kehitettyihin ratkaisuihin. 
Realco Oy toimii yritysryppään emoyhtiönä. Lisäksi yrityksen toiminta-ajatukseen liittyy kiinteistöjen myynti- ja vuokrausvälitystä. Realco konsernin liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 3,6 M€ ja se työllistää noin 40 henkilöä.

 

Idea

Keskeistä uudessa asiakaskeskeisessä palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismallissa on seurattavien asioiden ja verkoston yhteisten pelisääntöjen määrittely isännöintityössä, palveluprosessien kehittäminen isännöintityössä, uusien johtamisen, työskentelytapojen ja ohjeiden luominen ja käyttöönotto, teknillisen ja toiminnallisen ratkaisun valinta ja käyttöönotto sekä teknologian hyödyntäminen sisäisten ja ulkoisten palveluiden läpinäkyvyyden ja käytettävyyden lisäämisessä.

 

Tavoitteet

Liikettä isännöintiin- uusi asiakaskeskeisen palvelutuotannon ohjaus-ja johtamismallin kehittämishankkeen päämääränä on vastata isännöintitoimialan ongelmakohtiin, kuten toimivan tuotanto/palveluohjauksen puutteellisuuteen, tuottamattoman työn suureen määrään sekä tietoisuuden puutteisiin taloyhtiön ja isännöintiyrityksen toimeksiannon sisällöstä ja käytännön toteutuksesta.

 

Tekesin rooli

Hanke on saanut Tekesin työorganisaatioiden kehittämisen rahoitusta Tekesin Liideri-ohjelman kautta.