28.10.2016

Arvoverkko Oy valittu Tekesin innovaatiosetelin palvelutarjoajaksi

Innovaatioseteli Kenelle? Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Innovaatioseteli

Kenelle?

Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista.

Mitä?

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 € (5 000 € + alv). Voit käyttää sen innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalvelujen hankintaan. Innovaatiosetelillä voi hankkia palveluita esimerkiksi innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, yliopistoilta, ammattikorkeakouluilta ja tutkimusorganisaatioilta. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista

Milloin?

 • yritys haluaa nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen avulla
 • yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • yritys tarvitsee tukea patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin kuten uutuus-, patentoitavuus- sekä toiminnanvapaustutkimuksiin tai apua patentin hakuprosessiin.
 • yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • yrityksellä on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen se tarvitsee apua

Milloin ei?

Yritys ei voi saada innovaatioseteliä, jos

 • se on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrityksellä on verovelkaa
 • yrityksen rating Alfa on huonompi kuin A
 • yritys on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselle on myönnetty Tekesin rahoitusta kuluvana tai edellisenä vuonna TAI yrityksellä on käynnissä Tekesin rahoittama projekti TAI yritys on jättänyt muun hakemuksen Tekesiin

Innovaatiosetelin esitysmateriaali (pptx)

Mihin?

Esimerkkejä innovaatiosetelin käyttökohteista

 • tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatioprojektien valmistelu
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut

Mihin ei?

 • yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
 • sellaisten toimialojen ja toimintojen kehittämiseen, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan kuten
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • myynti ja markkinointi
  • henkilöstön koulutukset
  • perustason IT-järjestelmiin liittyvä konsultointi ja kehittäminen (esimerkiksi verkkosivujen tekemiseen tai toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmiin liittyvään konsultointiin ja kehittämiseen)

Miten innovaatioseteli toimii?

Miten haen innovaatioseteliä?

Mieti aluksi millaista osaamista ja asiantuntemusta tarvitset ideasi kehittämisessä tai ongelmanratkaisussa. Etsi seuraavaksi osaava palveluntarjoaja ja keskustele sen kanssa tarpeestasi. Laatikaa yhdessä työsuunnitelma. Näiden toimien jälkeen tee innovaatiosetelin hakemus Tekesin asiointipalvelussa. Projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja innovaatiosetelillä. Palveluntarjoaja ei siis voi hakea seteliä hakijayrityksen puolesta.

Tekes tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää listaa säännöllisesti. Palveluntarjoajan voi valita myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää alempana mainitut ehdot.

Merkitse projektin kustannusarvion kohtaan Ostettavat palvelut 6 200 € (5 000 € + alv). Jätä kustannusarvion muut rivit tyhjiksi! Merkitse kohtaan Tekesiltä haettava rahoitus 6 200 €.
Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin yleisten ehtojen kohdasta 3.5).

Jos ostettavan asiantuntijapalvelun määrä muodostuu suuremmaksi kuin 5000 € + alv, yritys maksaa itse erotuksen palveluntuottajalle. Setelin voi käyttää hankintaan enintään kahdelta palveluntuottajalta. Innovaatioseteli on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivämäärästä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja innovaatiosetelin tiimiltä, yhteystiedot tämän sivun lopussa.

Raportointi ja laskutus

Innovaatiosetelin hyödyntänyt yritys ja palveluntuottaja raportoivat Tekesille projektin päätyttyä. Loppuraportti tehdään Tekesin asiointipalvelussa.

Palveluntuottaja lähettää Tekesille laskun. Jos palvelun arvo on pienempi kuin 5 000 euroa, laskun tulee olla enintään palvelun arvoinen. Ohje laskun toimittamiseen löytyy Tekesin verkkosivulta.

Tekes maksaa rahoituksen laskun perusteella suoraan palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Tekes on hyväksynyt raportin.

De minimis -avustusta

Innovaatioseteliin sovelletaan Tekesin de minimis -rahoituksen ehtoja. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

De minimis -tuki on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tekes myöntää yritykselle enintään 100 000 euroa de minimis -avustusta tällä aikajaksolla.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet eri julkiset organisaatiot, Tekesin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Palveluntarjoajan edellytykset

 • Täyttyvätkö seuraavat ehdot:
  • palveluntarjoajan talousriskiluokan tulee olla 1 – 3 (Suomen Asiakastiedon luokitus)
  • palveluntarjoajalla ei saa olla maksuhäiriöitä
  • palveluntarjoajalla ei saa olla verovelkaa tai sen maksamiseksi on oltava vahvistettu maksusuunnitelma
  • palveluntarjoajalla ja hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso tarkemmin yleisten ehtojen kohdasta 3.5.)

Tekes kerää listaa innovaatiopalveluiden tarjoajista. Tekes tarkistaa palveluntarjoajien tietoja ja päivittää palveluntarjoajien listaa viikon välein tai tarpeen vaatiessa.

Palveluntarjoajan voi valita  myös listan ulkopuolelta, kunhan se täyttää edellytykset. Listalle voi ilmoittautua täyttämällä tämän lomakkeen➦. Myös palvelukuvausten muutoksen / poiston voi tehdä samalla lomakkeella.

Kysymykset palvelukuvauksiin liittyen: verkkoasiointi(at)tekes.fi

Palveluntuottajille järjestettin infotilaisuus 20.10., esitykset ja videotallenne tästä➦.