29.12.2014

Arvoverkko Oy uudistanut palveluportfoliota

Arvoverkko Oy on uudistanut palveluportfoliota keskittyen jatkossa neljään eri palveluratkaisuun:

Lähtölaukaus tuloksiin- analyysi on lähtökohta tulokselliselle yhteistyölle. Tavoitteena on aktivoida yritystä suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämistoimintaan ja tuloksen tekemiseen. Yrityksen johdolle syntyy selkeä käsitys liiketoiminnan nykytilasta ja kehittämissuunnitelma toimeenpanon tueksi.  

Liiketoimintasuunnitelmalla tuloksiin- toimii yritysjohdon tukena vision ja strategisten päätösten toteuttamisessa sekä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Se sisältää liikeidean, ansaintamallin, strategiakartan, kilpailutilanteen, tulevaisuuden näkymät sekä taloudelliset ja toiminnalliset kehittämissuunnitelmat jatkotoimenpiteineen huomioituna.

Kasvun Coachingilla tuloksiin- palvelun tavoitteena on tukea yritystä tavoitteissaan niin, että sille syntyy kasvua ja/tai kansainvälistymästä tukeva strateginen suunnitelma sekä selkeä ymmärrys markkinoista ja asiakkaista.  Kasvun Coaching toimii erinomaisena pohjana myös laajemmalle kehittämistä tukevalle innovaatiorahoituksen hakemiselle.

Muutosjohtamisella tuloksiin (SF6 Concept) on Arvoverkko Oy:n toimintamalli, jolla yritysten tulos- ja kehitystavoitteet on menestyksekkäästi muunnettu käytännön toiminnaksi. Tyypillisesti hankkeet ovat johdon ja henkilöstön yhteistoiminnassa toteuttamia pitkäkestoisempia johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittämishankkeita, joissa toteutetaan muutoksia työ,- organisaatio- ja johtamiskäytännöissä. Kehittämisen kohteina ovat: työprosessit, työn organisointi, työmenetelmät, toiminnallinen verkostoituminen, henkilöstön osallistava kehittämis- ja innovaatiotoiminta, esimiestyö, osaamisen johtaminen sekä palkitsemis- ja suorituksen arviointijärjestelmät.