Tuloksellista yhteistyötä

Mukana yritysten menestysstrategioiden luomisessa vuodesta 2002

Arvoverkko Oy

Kannattavaan kasvuun tähtäävien yritysten ja yrittäjien strateginen tuki ja muutosjohtamisen asiantuntija. Arvoverkko Oy palvelee yrittäjiä koko Suomen alueella. 

Linkki googlen kautta tulleisiin asiakaspalautteisiin

https://www.google.fi/search?q=arvoverkko+oy

Päämäärä

Edesauttaa asiakasyrityksen menestysstrategian luomista sekä tulos- ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Toimintatapa

Perustuu arvokumppanuuteen ja muutosjohtamiseen. Sitoudumme tarvittaessa pitkäjänteiseen työhön tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimimme luotettavana yhteistyökumppanina ja tukijana.

Kokemus

Yli 25 vuoden kokemus eri toimialoilla toteutetuista projekteista ja monissa organisaatioissa takaavat sen, että hyväksi todetut parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä myös teidän organisaatiossanne.

"Kristian on valmistautunut tapaamisiin ja kannustanut myös minua valmistautumaan niihin. Hän paneutuu asioihini ja mielestäni löytää hyvin ne asiat, joihin tarvitsen opastusta. Hän on luonut avoimen ja tasavertaisen työskentelysuhteen, jossa on helppo kysyä ja ottaa vastaan palautetta.

Arvoverkon IP—pikatesti antoi hyvän kuvan myös minulle yritystoiminnan osa-alueista, jotka menevät hyvin ja joihin tarvitsen tietoa ja apua.
Työskentelin ensimmäisen ja toisen tapaamisen välillä ja Kristian teki niiden perusteella nelikentän, jossa kävi ilmi vahvuudet, heikkoudet uhat ja mahdollisuudet. Nelikenttä näytti minulle selkeästi tilanteeni yrittäjänä, ja että on myös paljon mahdollisuuksia ja vahvuuksia.

Hän on hyvin kuvannut koko työskentelyprosessin ja olemme asettaneet prosessille tavoitteet ja aikataulun. Tämä helpottaa minua työskentelemään oikeaan suuntaan liiketoiminnan kehittämiseksi. Se myös rauhoittaa mieltä, ettei kaikkia asioita tarvitse ratkaista heti ja yksin. Olemme sopineet myös asioiden käsittelyjärjestyksen.

Kristian on osannut sanoa suoraan palautteen rakentavasti ja myös antanut vaihtoehtoja, miten korjata toimintaa.

Olen todella tyytyväinen, että olen saanut tällaisen asiantuntijan tukemaan alkavaa yritystoimintaa, joka on osittanut aitoa kiinnostusta yritystoimintani kehittämiseksi. Työskentely on antoisaa, hauskaa ja rentoa ja kuitenkin vaativaa.

Toivon, että mahdollisimmat monet yrittäjät saavat näin laadukasta tukea."

Kirsi Marttinen

Jos haluat menestyä liiketoiminnassa niin suosittelen ottamaan yhteyttä Arvoverkko oy

Matti Hakamäki
Jaakko Havia

Todella hyvää ja ammattitaitoista palvelua

Kristian Karimo alkoi auttamaan minua sijoituspalvelukonseptin eteenpäin viemisessä idean alkuvaiheessa ja nyt uudelleen kun edellisen konsultoinnin strategiaa on viety hiljalleen eteenpäin. Otimme käytännössä seuraavan askeleen kohti palvelun lanseeraamista.

Analyysi antoi hyvän pohjan lähteä kehittämään yritystoimintaa.

Palvelussa keskityttiin tehokkaasti juuri yritykseni tämänhetkisiin kehittämistarpeisiin ja laaditut suunnitelmat ovat käytännöllisiä.

Osasi johdattaa palvelun tuotteistamis- ja kehittämisprosessin asiantuntevasti. Pidin tiiviistä ja nopeasta läpiviennistä. Suosittelen Kristianin palvelua kun kehittämisessä halutaan tunnistaa mikä on tärkeää ja keskittyä olennaiseen.

Ari Hilokoski

Ammattitaitoinen apu ja hyvät apuvälineet, auttoivat itseäni saamaan asioita järjestykseen ja priorisoimaan. Hänen avullaan toiminnan analysointi ja kehityskohteiden valinta on itselleni johdonmukaista. Ystävällinen ja selkeästi haluaa auttaa.

Siru Mäenpää

Tiedotettavaa

26.12.2018

Arvoverkko Oy valittu ELY:n puitesopimus toimittajaksi yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan...

Palvelun tavoitteena on antaa uudelle yrittäjäksi ryhtyneelle henkilöasiakkaalle valmiudet yritystoiminnan...

10.01.2018

Yritysten kehittämispalvelu loi pohjan Kiddexin kasvulle

ELY-keskuksen tarjoamat Analyysi- ja Konsultointipalvelut auttoivat lastentarvikkeiden maahantuontiyritystä...

14.07.2017

Kristian Karimo Valko-Venäjän TV:n haastattelussa

Oheisen linkin kautta nähtävissä haastattelu:
https://youtu.be/zFnryRKFqQY?t=506

Kiinnostuitko palveluistamme?