Tuloksellista yhteistyötä

Mukana yritysten menestysstrategioiden luomisessa vuodesta 2002

Arvoverkko Oy

Kannattavaan kasvuun tähtäävien yritysten ja yrittäjien strateginen tuki ja muutosjohtamisen asiantuntija. Arvoverkko Oy palvelee yrittäjiä koko Suomen alueella. 

Linkki googlen kautta tulleisiin asiakaspalautteisiin

https://www.google.fi/search?q=arvoverkko+oy

Päämäärä

Edesauttaa asiakasyrityksen menestysstrategian luomista sekä tulos- ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Toimintatapa

Perustuu arvokumppanuuteen ja muutosjohtamiseen. Sitoudumme tarvittaessa pitkäjänteiseen työhön tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimimme luotettavana yhteistyökumppanina ja tukijana.

Kokemus

Yli 25 vuoden kokemus eri toimialoilla toteutetuista projekteista ja monissa organisaatioissa takaavat sen, että hyväksi todetut parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä myös teidän organisaatiossanne.

"Hyvin sparratut sessiot ja yrityksen ote työhön on asiakaslähtöinen, avoin ja päämäärätietoista. Erityisen hyvää/antoisaa oli yrityksen tuntemus kiinteistö- / isännöintisektorista joka on meidän pääasiallinen kohderyhmämme. Tulemme käyttämään Arvoverkon palveluita uudestaan ja voin hyvin suositella Arvoverkkoa kiinteistö- / isännöintialan yrityksille."

 

Mika R.

Arvoverkon yritysneuvonta on ollut todella hyödyllistä yrittäjyyden alkuvaiheisiin. Kristianin neuvonnan alussa tekemä kartoitus kehityskohteista ja valmiit pohjat mm. strategian jalkauttamiseen ja markkinoinnin vuosikellon tekemiseen ovat auttaneet priorisoimaan, jäsentelemään ja suunnittelemaan tekemistä.

Suosittelen!

Helena Parkkinen

Erinomaista konsultointia asiakkaan tarpeita & tilannetta huomioiden

Pasi Töytäri

Saimme jäsennellyn ja toimivan suunnitelman asioiden eteenpäin viemiseksi.

Palvelu perustui hyvään yhteistyöhön. Pitkäjänteisesti yhteistyöstä konsultin kanssa on ollut merkittävää hyötyä. Hyvä, että kehittämisen sparraajaa ei ole joutunut vaihtamaan matkan varrella. Kehitys- ja yhteistyö tulee jatkumaan vastaisuudessakin.

Palvelu vastasi täysin yrityksen tämänhetkisiä tarpeita ja viitoitti tietä tulevaan.

Konsultointi oli erittäin hyvä ja saimme tehtyä suunnitelman mukaiset työt ja keskitettyä erityisesti laaditun strategian jalkautussuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Saimme yrityksemme alkutaipaleella Arvoverkolta asiantuntevaa apua strategiamme kirkastamiseen ja jalkauttamiseen. Tämän lisäksi Kristian Karimon kokemuksesta on ollut paljon hyötyä mm. myynnin ja markkinoinnin kehityksessä. Kristianin dynaaminen tapa kertoa esimerkkien kautta kehitysideoita on todella ammattitaitoista ja inspiroivaa, joten on luontevaa, että yhteistyömme jatkuu edelleen.

Valitsin Kristianin Starttiplus palvelun kautta. Yhteistyö on ollut hyödyllistä ja olen saanut paljon uutta tietoa ja hyviä vinkkejä. Suosittelen!

Marko Paananen

Tiedotettavaa

07.06.2024

Arvoverkko Oy lanseerasi uudet palvelutuotteet Kasvu GO ja Kehitys GOAL

Kasvu GO on kasvu- ja kehittämishaluisille pk-yrityksille tarkoitettu käytännönläheinen palvelu, jonka tuloksena on...

19.09.2022

Arvoverkko Oy:n saamiin asiakaspalautteisiin pääset tutustumaan täältä

Arvoverkko Oy:n saamia viimeaikaisia asiakaspalautteita. Kiitoksia tuloksellisesta yhteistyöstä ja saamastamme...

14.04.2021

Arvoverkko Oy valittu ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelujen osa-alueista 1....

Arvoverkko Oy:lla on yli 20 vuoden kokemus asiakasyritysten liiketoimintojen kehittämisestä.

Kiinnostuitko palveluistamme?