Tuloksellista yhteistyötä

Mukana yritysten menestysstrategioiden luomisessa vuodesta 2002

Arvoverkko Oy

Kannattavaan kasvuun tähtäävien yritysten ja yrittäjien strateginen tuki ja muutosjohtamisen asiantuntija. Arvoverkko Oy palvelee yrittäjiä koko Suomen alueella. 

Linkki googlen kautta tulleisiin asiakaspalautteisiin

https://www.google.fi/search?q=arvoverkko+oy

Päämäärä

Edesauttaa asiakasyrityksen menestysstrategian luomista sekä tulos- ja kehitystavoitteiden saavuttamista.

Toimintatapa

Perustuu arvokumppanuuteen ja muutosjohtamiseen. Sitoudumme tarvittaessa pitkäjänteiseen työhön tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimimme luotettavana yhteistyökumppanina ja tukijana.

Kokemus

Yli 25 vuoden kokemus eri toimialoilla toteutetuista projekteista ja monissa organisaatioissa takaavat sen, että hyväksi todetut parhaat käytännöt ovat hyödynnettävissä myös teidän organisaatiossanne.

Aloittavana yrittäjänä pääsin mukaan Startti + -ohjelmaan, joka on jatkoa starttirahakaudelle. Valitessani konsulttia, kiinnitin huomiota siihen, että Arvoverkolla oli referensseissä sekä suurempia että pienempiä yrityksiä. Paremmin en olisi voinut valita!
Alkukartoitus tehtiin itsearvioinnin ja liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Kävimme läpi kehityskohteet omassa osaamisessani sekä yrityksen kasvutavoitteita. Kristian antoi valmiita pohjia, joihin täytin tavoitteitani, priorisoinnin jälkeen tavoitteiden saavuttaminen alkoi näyttää mahdolliselta. Minulla on aina paljon ideoita ja siitä syystä rönsyily alkoi syömään tulosta ja omaa jaksamista. Kristianin opettamilla keinoilla fokus säilyy ja yrityksen kehitys pysyy raiteilla.
Kristianin kanssa oli helppoa ja rentoa työskennellä. Valmiit tehtäväpohjat ja sopivat deadlinet puskivat tekemään oman osuuden hyvin. Kristianin antamat hyvät työkalut ovat edelleen käytössä. Suosittelen lämpimästi Arvoverkkoa ja Kristian Karimoa.
Päivi R
 

Päivi Räisänen

Käytiin Arvoverkko Oy:n Kristianin kanssa viikoittain läpi yritystoiminnan vahvuuksia ja kehityskohtia, ja analysoitiin olennaisia jatkokehitystoimenpiteitä. Osaavaa ja ammattitaitoista konsultointia.

Joonas Galab

Asiantuntevaa ja osallistuvaa palvelua liikkeenjohdon kaikkiin tarpeisiin, vuosien kokemuksella.

J-H K

Tavoitteet saavutettiin ja palvelu oli tarpeen mukaista

Erittäin hyvä näkökulmia tuli esille.

Hyvä kokonaisuus, selkeä ohjeistus, joka tuo lisäarvoa toiminnan kehittämiselle

Palvelu vastasi hyvin tarpeisiin ja yritysten kehittämispalvelut ovat olleet erinomainen palvelu yhtiön kehittämiselle ja kasvun tukemiselle. Konsultin kanssa yhteistyö on toiminut myös erinomaisen hyvin

Osunut loistavasti yrityksen ydintoimintojen ja prosessien kehittämiseen

En tiennyt tarkkaa mitä palvelu sisälsi ja mitä asioita käsitellään, ja miten ne tukevat minua yrittäjänä. Prosessin aikana minulle avautui sellainen maailma, mitä en ole aiemmin ajattellut. Ilman Kristianin tukea ja ohjeistuksia pyörisin edelleen pientä ympyrää. sulateltuani hetken saatuja tietoja, voin todeta palvelusta olleen suurta hyötyä.

Marko Ryynänen (Movement Studio)

Tiedotettavaa

27.06.2014

REALCO: LIIKETTÄ ISÄNNÖINTIIN – Uusi asiakaskeskeinen palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismalli

Keskeistä uudessa asiakaskeskeisessä palvelutuotannon ohjaus- ja johtamismallissa on seurattavien asioiden ja...

27.06.2014

Q-Park Finland: Aktiivinen ote toiminnan kehittämiseen vauhditti kasvua

Toiminnallaan Q-Park pyrkii siihen, että pysäköinti olisi helppoa ja ongelmatonta. Kehittämishankkeessa arvioitiin...

Kiinnostuitko palveluistamme?